Søg støtte

Søg

Vores ejerskabspolitik

TryghedsGruppens ejerskabspolitik sætter rammerne for, hvordan vi bruger vores indflydelse i de selskaber, vi har investeret i. Det handler om at skabe værdi – men også om at være tro mod vores egne værdier. Det gælder ikke mindst i Tryg, hvor vi har bestemmende indflydelse og dermed et særligt ansvar.

Download ejerskabspolitik

Ejerskabspolitikken definerer principperne for, hvordan vi i TryghedsGruppen agerer som ejer i vores investeringer. Politikken gælder for alle vores investeringer – men er især relevant for ejerskabet af Tryg, hvor TryghedsGruppen er den største aktionær.

Vi ønsker at være åbne og transparente om, hvilke principper og værdier, vi lægger til grund for ejerskabet af Tryg og vores andre investeringer. Ejerskabspolitikken beskriver bl.a., hvordan vi udøver vores ejerrolle i Tryg, samt de forventninger vi har til Tryg i relation til emner som fx ansvarlighed og kunde- og medarbejdertilfredshed.

TryghedsGruppens ejerskabspolitik lægger bl.a. vægt på:

  • Et overordnet mål om at være en god langsigtet ejer af Tryg.
  • Evnen til at støtte Tryg i forbindelse med fx kapitaludvidelser.
  • Fokus på Trygs langsigtede udvikling og dermed værdiskabelse for alle aktionærer.
  • Høj kundetilfredshed og loyalitet, ordentlige løn- og arbejdsforhold for medarbejderne og høj medarbejdertilfredshed.
  • At Tryg drives og opfattes som et ordentligt og ansvarligt selskab, herunder med et særligt ansvar for at gå foran, når det gælder en ansvarlig, social og bæredygtig udvikling.
  • At Tryg bidrager til realiseringen af FN’s verdensmål.
  • Transparens om samspillet mellem TryghedsGruppen og Tryg og god governance for ejerskabet, herunder repræsentation i Trygs bestyrelse, deltagelse på generalforsamlinger og løbende dialog mellem TryghedsGruppens og Trygs ledelse.

Download TryghedsGruppens ejerskabspolitik