Søg støtte

Søg

Etiske retningslinjer for investeringer

Vores etiske retningslinjer medvirker til, at vi forvalter formuen på en ansvarlig måde. Det gælder ikke kun, når vi selv investerer, men også når det sker gennem vores netværk af eksterne forvaltere i Danmark og udlandet.

TryghedsGruppen følger i praksis FN’s alment accepterede etiske retningslinjer. Bestyrelsen har derudover besluttet, at vi ikke investerer i eksempelvis tobaks- og spiritusindustrien, og at vi ikke investerer i virksomheder, hvis primære aktivitet er udvinding af fossile brændstoffer. Vores etiske retningslinjer godkendes hvert år af bestyrelsen.

Retningslinjerne gælder ikke kun for os selv, men også for vores eksterne forvaltere, som ifølge vores investeringsinstrukser forpligter sig til at investere vores formue ud fra samme etiske principper.

Vi overvåger overholdelsen af de etiske retningslinjer via løbende dialog med forvalterne samt indsamling af oplysninger via et årligt spørgeskema, hvor forvalterne angiver, om der er investeringer i porteføljen, som ikke overholder retningslinjerne og de tilhørende minimumsgrænser.

Vi investerer ikke i:

  • Produktion eller virksomheder, hvis aktiviteter foregår i lande, der er i modstrid med en dansk eller FN besluttet boykot.
  • Virksomheder, hvis aktiviteter strider mod dansk lov (fx hvidvaskning af penge) eller FN konventioner (fx børnearbejde, race- eller anden diskrimination).
  • Produktion eller virksomhed, der understøtter bestemte politiske eller religiøse bevægelser (eksempelvis virksomheder ejet af ”befrielsesbevægelser”).
  • Produktion eller virksomhed, hvor hovedaktiviteten er fremstilling af tobak og spiritus og andre sundhedsskadelige produkter.
  • Virksomheder, der fremstiller våben.
  • Virksomheder, hvis primære aktivitet er udvinding af fossile brændstoffer.
  • Investeringer, der baseres på og/eller struktureres gennem en aggressiv skatteplanlægning.
  • Virksomheder, der på anden vis kan være skadelig for TryghedsGruppens omdømme (fx porno, spil og bookmaking).

Dilemmaer

TryghedsGruppen ønsker ikke at investere i våben, alkohol, tobak, spil og producenter af pornografisk materiale. Men en helikopter til civilt brug kan let ombygges til militær anvendelse. Supermarkeder og restauranter fremstiller ikke alkohol og tobak, men sælger det til forbrugerne. Teleselskaber medvirker ikke aktivt til at fremstille spil og pornografisk materiale, men teleudbyderne distribuerer det til forbrugerne.

Vi afvejer derfor hvert enkelt tilfælde. Når vi sammenholder vores etiske retningslinjer med vores investeringer, er tolerancen lavest over for produktion, men højere over for distribution og service. I vurderingen indgår både væsentlighed og muligheden for at påvirke selskabet, der overtræder politikken.

Det er derfor også vigtigt, om det selskab vi overvejer at investere i, er i dialog med sine interessenter og viser tegn på at arbejde hen imod en mere etisk politik.

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør