Søg støtte

Søg

Regnskabspraksis

Vi aflægger regnskab efter IFRS (International Financial Reporting Standards). Vi aflægger desuden kvartalsregnskaber og udsender samtidig pressemeddelelser.
Læs mere om vores økonomi i seneste årsrapport

TryghedsGruppen er kategoriseret som forsikringsholding virksomhed og er dermed ikke omfattet af Regnskabsbekendtgørelsen.

Det betyder, at vi indregner kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i vores regnskab til kostpris, og at vi i resultatet kun indregner modtagne udbytter fra dattervirksomheder og associerede virksomheder, samt avance på tilbagekøb af aktier i disse virksomheder (pt. er der kun Tryg, som har aktietilbagekøbsprogram). 

Udbytte fra virksomhederne indregner vi i vores resultat i det regnskabsår, hvor vi opnår endelig ret til udbyttet, hvilket er når udbyttet besluttes på generalforsamlingen.

Har du spørgsmål?

Lone Helmark Østgaard

Økonomichef