Søg støtte

Søg

Samfundsansvar i vores investeringer

Når vi i TryghedsGruppen investerer vores midler, kigger vi ikke kun på, hvordan vi får det bedste afkast. Vi investerer også med øje for, hvordan vi kan gøre en positiv forskel i samfundet og understøtte FNs verdensmål.

Hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen, og vores formue er opbygget af mange generationer af danskere. Det er vores ansvar, at vi investerer den med respekt og omtanke – ikke kun med ambitionen om et godt afkast, men også med tanke på, hvordan vi kan bidrage til at udvikle samfundet i en positiv retning.

Vi ønsker ikke kun at fokusere på den finansielle bundlinje – vi vil også etablere en samfundsansvarlig bundlinje, som kan understøtte FNs verdensmål og flugte med fokusset i TrygFondens almennyttige uddelinger.

Vi vil over en årrække investere op til 200 mio. kr. i virksomheder, som arbejder med en dobbelt bundlinje. Det vil sige, at virksomhederne – udover at levere et økonomisk resultat – også tager et socialt ansvar og bliver målt på det.

Vi har på nuværende tidspunkt givet tilsagn om investeringer på 25 mio. kr. til Den Sociale Kapitalfond Invest, der investerer i små og mellemstore danske virksomheder. Vi vil fortsætte med at undersøge markedet for denne type investeringer og opbygge erfaringer. Vi kommer dog ikke til at investere direkte i virksomheder, men vil udvælge forvaltere til at stå for dette.

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør