Søg støtte

Søg

Skattepolitik

Vi ønsker at være åbne og ansvarlige på skatteområdet. Derfor har vi en skattepolitik, der skal sikre, at TryghedsGruppen i sine skatteforhold agerer ansvarligt.
Download vores skattepolitik

Vores skatteforhold vedrører selskabsskatter, lønmodtagerskatter, sociale bidrag mv.

Vi er en ansvarlig skattebetaler og overholder gældende lovgivning. Derudover bestræber vi os på at optimere skattebetalingen indenfor den gældende lovgivning.

Hvis der er skatteforhold, som skal afklares, benytter vi ekstern bistand fra skatterådgivere. I tilfælde af tvivl kan vi søge SKAT om bindende svar, så vi derved reducerer vores risiko for uhensigtsmæssige skattedispositioner.

Ansvar
Vores økonomiafdeling har det overordnede ansvar for at sikre, at skattepolikken overholdes samt ajourføres efter behov. Skattepolitikken bliver en gang om året gennemgået af bestyrelsen.

Har du spørgsmål?

Lone Helmark Østgaard

Økonomichef