Søg støtte

Søg

Rammer for TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi støtter hvert år over 700 projekter, der gør en forskel regionalt og landsdækkende. I år har vi afsat 650 mio. kr. til at styrke trygheden i Danmark.

Vi vil være katalysator for trygheden

Vi arbejder for at skabe tryghed inden for 12 fokusområder, hvor vi vil bidrage til et løse et samfundsproblem.

TrygFondens strategi

Vi har en overordnet strategi for hvert af vores tre kerneområder – sikkerhed, sundhed og trivsel - samt en strategi for hvert af de 12 underliggende fokusområder. Strategierne, som godkendes af vores repræsentanter, er fundamentet for alle vores aktiviteter. Dertil kommer en selvstændig forskningsstrategi.