Søg støtte

Søg

Rammer for TrygFonden

Forandringsteori

I TrygFonden arbejder vi systematisk med evaluering af projekter og donationer, og vi har ambitioner om hele tiden at lære af de projekter, vi driver og støtter.

Vi ønsker at sikre kvaliteten, synligheden og effekten af projekterne inden for TrygFondens fem programmer. Dette gælder både for egne projekter, partnerskabsprojekter og donationer. 

Vi har en evalueringsstrategi, der skal medvirke til at frembringe data og viden, der er velegnede til formidling, dokumentation og rapportering af resultater samt til måling af outcome og opstilling af indikatorer for effekten eller samfundspåvirkningen af projektet.

Den logiske model
TrygFonden anvender "den logiske model", som er en af de mest anvendte evalueringsmodeller. Modellen danner grundlag for vores tilgang til og forståelse af evaluering. 

Den logiske model tager udgangspunkt i resultatbaseret styring og i, at alle projekter har et formål og adresserer et problem. Derudover indeholder den en forventning om, at man kan evaluere et projekts effektivitet fra ressourcer over aktiviteter til resultater/output. Endelig opererer modellen med, at man kan måle/sandsynliggøre effekten af en given indsats fordelt på henholdsvis resultater/output, outcome og effekt-niveau.

Forandringsteori
Alle projekter bygger eksplicit eller implicit på en forestilling om forandring og om at ændre en given tilstand fra noget bestående til noget nyt. For at et projekt kan lykkes, er det afgørende, at denne forestilling om forandring er så konkret som mulig, og at den kausalitet, som ligger til grund for indsatsen, er så klar som mulig.

Vi arbejder ofte med komplekse problemer, og vi involverer os i udviklingen af helt nye områder. Derfor er det ikke altid muligt at opstille en fuldstændig og stringent kausal forandringsteori, men en så klar forandringsteori som muligt – givet den enkelte aktivitets kompleksitet – er det bedste udgangspunkt for et vellykket projekt. Det er også det bedste udgangspunkt for justeringer i et projekt eller en aktivitet, hvis forudsætningerne viser sig at være anderledes end forudsat.

TrygFonden vil:

  • prioritere, at alle TrygFondens egne indsatser, partnerskaber og større donationer har en velbeskrevet forandringsteori, der – givet den enkelte aktivitets kompleksitet – er så klar som mulig.
  • sikre, at egne projekter, partnerskaber og udvalgte, større donationer monitoreres på relevante parametre.
  • i helt særlige situationer anvende eksternt review af almindelige projektansøgninger.
  • prioritere, at alle donationsmodtagere evaluerer deres projekt, så resultater og erfaringer kan bringes i spil.

Evalueringer af donationer

I TrygFonden vil vi gerne evaluere de projekter, vi støtter. Udvalgte donationer bliver evalueret af et uafhængigt panel eller en enkelt evaluator. De vurderer bl.a. om den viden, som projektet har frembragt, er blevet forankret.