Søg støtte

Søg

Sammen skaber vi tryghed

Tryghed er fundamentet for et godt liv og noget vi søger - både for os selv og dem, vi holder af. Med vores nye strategi ”Sammen skaber vi tryghed” vil vi arbejde med de udfordringer, der har størst betydning for vores tryghed igennem livet.

Ny strategi med 5 strategiske mål

TrygFonden arbejder i 2021 på udfoldelsen af den nye strategi, der træder i kraft den 1. januar 2022.  Strategien tager udgangspunkt i, at det er en fælles sag at skabe og udvikle trygheden i vores samfund. Derfor har vi fastholdt vores overordnede mission: at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed.
 

Mål 1

Tryghed i hverdagen

TrygFonden vil gennem enkle håndsrækninger i hverdagen gøre det let og enkelt at få hjælp eller selv at hjælpe, når der er behov.

Mål 2

Børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale

TrygFonden vil arbejde for, at alle børn og unge trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale til at leve et godt og sundt liv.

Mål 3

Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv

TrygFonden vil arbejde for, at alle voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.

Mål 4

Et trygt ældreliv

TrygFonden vil arbejde for et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende.

Mål 5

Stærke rammer om trygheden

TrygFonden vil øge danskernes deltagelse i og tillid til demokratiet og medvirke til at sætte tryghed på dagsordenen i debatten.

Download strategien

Du kan allerede nu læse mere og få uddybet de fem strategiske mål ved at downloade den overordnede strategi "Sammen skaber vi tryghed".  Vær opmærksom på at vi i resten af 2021 arbejder på at udfolde strategien, som først træder i kraft 1. januar 2022, hvor vi også offentliggør ansøgningskriterierne.

Hvad sker der frem til strategien træder i kraft i 2022?

Her kan du orientere dig om hvad der sker frem til vores nye strategi træder i kraft den 1. januar 2022, og hvad strategiprocessen betyder for dig som er samarbejdspartner eller donationsansøger - eller ønsker at være det.
 1. Forår/sommer 2021

  Frem til efteråret 2021 vil vi blive klogere på, hvordan vi bedst udfolder og understøtter arbejdet med at nå de fem mål.
 2. 1. september

  Den 1. september 2021 er sidste ansøgningsfrist efter den eksisterende strategi, og herefter lukkes ansøgeruniverset for donationsansøgere indtil den nye strategi træder i kraft 1. januar. 
 3. November

  Vi uddyber præsentationen af den nye strategi på tryghed.dk, hvor vi udfolder de fem strategiske mål og de underliggende delmål.
 4. 1. januar 2022

  Den nye strategi træder i kraft og ansøgeruniverset med nye ansøgningskriterier åbner. Første ansøgningsfrist efter den nye strategi er 1. marts 2022.

Få svar på dine spørgsmål

Her kan du læse om, hvad vores strategiproces betyder for dig som er samarbejdspartner eller donationsansøger - eller ønsker at være det.

Jeg vil ansøge TrygFonden om en donation i 2021. Er der noget, jeg skal være opmærksom på?

Du ansøger TrygFonden præcis, som du ellers ville have gjort, via det digitale ansøgningsskema. Du skal dog være opmærksom på, at sidste ansøgningsrunde i 2021 er den, der har ansøgningsfrist 1. september, hvorefter vores ansøgningsunivers lukker indtil 1. januar 2022, hvor du kan ansøge efter vores nye strategi.

Hvad betyder en ny strategi for strategiske partnerskaber, der allerede er indgået?

TrygFonden har indgået en stribe strategiske partnerskaber, hvoraf nogle løber både to og tre år ud i fremtiden. Disse aftaler vil stadig være gældende - også efter vedtagelse af en ny strategi i marts 2021, men vi vil i løbet af 2021 række ud og gå i dialog med vores strategiske partnerskaber omkring hvordan vi i fællesskab bedst favner den nye strategi.

Hvor kan jeg orientere mig om den overordnede retning for den nye strategi?

Du kan downloade den overordnede strategi "Sammen skaber vi tryghed" her. Vær opmærksom på, at vi offentliggør ansøgningskriterier 1. januar 2022

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til den nye strategi?

Har du spørgsmål til strategien, må du meget gerne kontakte projektchef Frederik Mühldorff Sigurd

Du er også altid velkommen til at kontakte os via mail, hvis du har input eller ideer til strategien.

Vil du høres?

Er du interesseret i nyheder om tryghed og vil du høres, når vi sender surveys og polls ud? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev