Søg støtte

Søg

Rammer for TrygFonden

Strategiske partnerskaber

TrygFonden har indgået partnerskaber med en række organisationer ud fra devisen ”sammen er vi stærkere” og i erkendelse af, at vi har brug for gode partnerskaber for at nå vores overordnede mål: At øge trygheden i Danmark. 


Alle vores partnerskaber

Vi indgår partnerskaber med organisationer, der i samarbejde med os for alvor kan rykke et område eller sætte en ny markant dagsorden.

Alkohol & Samfund

Mere viden om alkohol

Vi samarbejder med Alkohol & Samfund om etablering af et nationalt videnssite og database på alkoholområdet.

Læs om vores partner

Beredskabsstyrelsen

Mere brandsikkert

Vi samarbejder med Beredskabsstyrelsen om projektet “Brandsikker Bolig”, der skal minimere antallet af dødsbrande i private hjem.

Læs om vores partner

Bolius - Boligejernes videncenter

Sammen mod indbrud

Vi samarbejder med Bolius i vores ambitiøse indsats mod indbrud.

Læs om vores partner

Brandbevægelsen

En røgalarm redder liv

Vi samarbejder med Brandbevægelsen om blandt andet at sætte røgalarmer op hos udsatte ældre.

Læs om vores partner

Børns vilkår

Rådgivning og omsorg

Sammen med Børns Vilkår vil vi udvikle verdens bedste børnetelefon til børn og unge.

Læs om vores partner

Center for interventionsforskning

Sundhedsfremme og forebyggelse

Vi støtter Center for Interventionsforskning, der forsker i sundhedsfremme og forebyggelse - helt konkret i, hvilke indsatser der virker, for hvem og under hvilke betingelser.

Læs om vores partner

Constructive Institute

Fem journalistiske fellowships

Vi samarbejder med Constructive Institute (CI) på Aarhus Universitet om fem journalistiske fellowships, der skal medvirke til at skabe en mere konstruktiv og vidensbaseret offentlig debat.

Læs om vores partner

Dansk Råd for Genoplivning

Flere danskere skal træde til

Med Dansk Råd for Genoplivning vil vi udbrede viden om livreddende førstehjælp, hjertestartere og stroke.

Læs om vores partner

DIF Get2Sport

Vi styrker idrætsforeninger i udsatte boligområder

Sammen med Danmarks Idrætsforbund arbejder vi for at styrke idrætsforeninger og idrætsdeltagelse i udsatte boligområder.

Læs om vores partner

Dansk Svømmeunion

Færre danskere skal drukne

Færre skal drukne, og flere skal lære at svømme. Det er målet for samarbejdet med Dansk Svømmeunion.

Læs om vores partner

Den Sociale Kapitalfond

Udvikling af sociale virksomheder

TrygFonden har via Den Sociale Kapitalfond investeret i udviklingen af sociale virksomheder som en vej til et mere inkluderende arbejdsmarked.

Læs om vores partner

Det Kriminalpræventive Råd

Vi vil forebygge indbrud

Det Kriminalpræventive Råd er vores samarbejdspartner på projektet Nabohjælp.

Læs om vores partner

Det Nationale Sorgcenter

Viden om sorg

Vi samarbejder med organisationen Børn, Unge og Sorg om etablering af Det Nationale Sorgcenter herunder opbygning af centrets kapacitet og aktiviteter.

Læs om vores partner

DIF og DGI

En fælles idrætsvision

Vi samarbejder med DIF og DGI og har en fælles vision om, at mindst 75 pct. af danskerne dyrker idræt i 2025.

Læs om DIF

Læs om DGI

Experimentarium

Vand - et hav af oplevelser

Vi samarbejder med Experimentarium om en vandudstilling samt en udstilling om lys og reflekser.

Læs om vores partner

Foreningen for Lystbåde i Danmark

Sikker Havn

Vi samarbejder med FLID (Foreningen for Lystbåde i Danmark) om Sikker Havn, der indeholder guidelines for, hvordan man øger sikkerheden på lystbådehavnene.

Læs om vores partner

Forbrugerrådet Tænk

Gæld skal forebygges

Samarbejdet om projekt "På rette spor" skal finde nye måder at forebygge gældsætning blandt unge.

Læs om vores partner

Komiteen for Sundhedsoplysning

Sundhed i skolen

Vi samarbejder med Komiteen for Sundhedsoplysning om projektet "Skolesundhed.dk", der skal give mere viden om børns sundhed og trivsel i folkeskolen.

Læs om vores partner

Kræftens Bekæmpelse

Fokus på sol, tobak og alkohol

Sol, tobak og senere alkoholdebut er nogle af indsatsområderne for samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse.

Læs om vores partner

Lægeforeningen

Viden om forebyggelse

TrygFonden og Lægeforeningen står bag Vidensråd for Forebyggelse. Formålet er at understøtte, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme sker på et fagligt og oplyst grundlag.

Læs om vores partner

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business

Projektet "Mind Your Own Business" hjælper unge minoritetsdrenge i den rigtige retning.

Læs om vores partner

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

Mig og min plejefamilie

Vi samarbejder med Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge om at øge trivslen for børn og unge, der er anbragt i plejefamilie.

Læs om vores partner

Politi

Vidensbaseret politiarbejde

TrygFonden og Rigspolitiet sender danske politifolk til udlandet, så de kan blive endnu klogere og bedre til at forebygge kriminalitet.

Læs om vores partner

Professionshøjskolen Metropol

Innovativ uddannelse

Vi samarbejder med Professionshøjskolen Metropol om at udvikle en helt ny form for effektiv efteruddannelse til socialrådgivere.

Læs om vores partner

Psykiatrifonden

Mental sundhed

Via samarbejdet med Psykiatrifonden vil vi forbedre hverdagen for mennesker med psykiske lidelser.

Læs om vores partner

Regionerne

Hjerteløbere

Sammen med Akutberedskaberne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland vil vi med hjerteløber-systemet flytte den livreddende førstehjælp ind i private hjem.

Læs mere om projektet

Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed

Vi samarbejder med Region Sjælland om et fælles udviklingsprogram "Broen til Bedre Sundhed", som skal fremme lighed i sundhed i Lolland og i Guldborgsund Kommuner.

Læs om vores partner

Rådet for Sikker Trafik

Mere sikre trafikanter

Sammen med Rådet for Sikker Trafik vil vi reducere antallet af danskere, der kommer til skade i trafikken.

Læs om vores partner

Sundhedsstyrelsen

Fælles om det frie ungdomsliv

TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og en række kommuner og civilsamfundsorganisationer vil skabe bedre rammer for ungdomslivet i Danmark. Det er et ungdomsliv, hvor alkohol, rygning og hash fylder mindre i de unges liv, og hvor forældre og civilsamfundet i højere grad involverer sig.

Læs om vores partner

Søsportens Sikkerhedsråd

Sejl Sikkert og brug vesten

Søsportens Sikkerhedsråd er vores samarbejdspartner på sejladssikkerhed og Brug vesten.

Læs om vores partner

Tine Bryld Prisen

En social pris

Vi samarbejder med foreningen Tine Bryld Prisen om uddelingen af prisen, som sætter fokus på en ekstraordinær social indsats.

Læs om vores partner

TrygFondens Børneforskningscenter

Forskning i børn og unges trivsel

TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet arbejder med at opbygge solid viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når børn og unges trivsel skal forbedres. 

Læs om centret

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Løb dig rask

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed undersøger, hvordan fysisk aktivitet kan bruges som behandling mod alvorlige kroniske sygdomme.

Læs om centret

University of Oxford

Uddannelse i topklasse

“The Oxford-TrygFonden Graduate Scholarship Programme” giver hvert år to danske studerende plads på University of Oxford.

Læs om vores partner

VIA University College

Hjælp til sagsbehandlerne

Vi samarbejder med professionshøjskolen VIA University College om at udvikle et støtteredskab, der kan hjælpe sagsbehandlerne med at vurdere underretninger om omsorgssvigt af børn.

Læs om vores partner

Har du spørgsmål?

Jette Jul Bruun

Underdirektør