Søg støtte

Søg

TrygFondens strategi frem mod år 2030

TrygFonden arbejder i 2020 på ny overordnet strategi, der skal styrke vores arbejde for at skabe tryghed i Danmark frem til 2030. På denne side kan du følge TrygFondens arbejde med en ny strategi.

TrygFonden har primo 2020 indledt et omfattende arbejde med at revidere vores nuværende strategi - stadig ud fra missionen, at vi vil bidrage til, at alle danskere kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Målet med arbejdet er at få udarbejdet en ny overordnet strategi frem til 2030, som TryghedsGruppens repræsentantskab skal træffe beslutning om i oktober 2020. TrygFonden skal fortsat have en ledende rolle gennem en problemorienteret, modig og langsigtet tilgang til det danske samfund indenfor de områder, som betyder meget for danskernes tryghed og fællesskaber.

Som et led i den samlede strategiproces gennemfører vi en analyse af, om vi gør det rigtige - og gør det rigtigt.

En ny strategi vil blive implementeret primo 2021 – og eventuelle ændringer vil ikke have betydning for donationsprocessen i 2020 eller donationer og samarbejder, der er indledt under den nuværende strategi, og som strækker sig over en årrække.

Få svar på dine spørgsmål

Her kan du læse om, hvad vores strategiproces betyder for dig som er samarbejdspartner eller donationsansøger - eller blot interesseret i vores arbejde.

Jeg vil ansøge TrygFonden om en donation i 2020. Er der noget, jeg skal være opmærksom på?

Du ansøger TrygFonden præcis, som du ellers ville have gjort, via det digitale ansøgningsskema, der ved alle ansøgningsfrister i 2020 vil afspejle vores nuværende strategi.

Hvad betyder en ny strategi for strategiske partnerskaber, der allerede er indgået?

TrygFonden har indgået en stribe strategiske partnerskaber, hvoraf nogle løber både to og tre år ud i fremtiden. Disse aftaler vil stadig være gældende - også efter vedtagelse af en ny strategi i oktober 2020.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til strategiprocessen, kontakter du projektchef Frederik Mühldorff Sigurd.

Hvis du har spørgsmål til donationsprocessen, kontakter du donationschef Pia Hansen.

Hvis du har spørgsmål til repræsentantskabets godkendelsesproces, kontakter du sekretariatschef Kristoffer Boye Astrup.

Har du spørgsmål?