Søg støtte

Søg

Rammer for TrygFonden

TrygFondens strategi

TrygFonden arbejder inden for tre kerneområder og 12 fokusområder. Hvert fokusområde er centreret om løsningen af en samfundsudfordring. TrygFondens forskningsstrategi understøtter vores overordnede strategi.
Hent TrygFondens strategi
Hent TrygFondens forskningsstrategi

I TrygFonden har vi valgt at udvikle og støtte tryghedsskabende projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel, hvor vi fokuserer på 12 samfundsudfordringer, vi gerne vil bidrage til at løse. Hvordan man bedst udvikler projekter, der skaber forandring - fra strategi til praktisk implementering - er afgørende læring for os.

Vi bliver kontinuerligt skarpere og justerer årligt vores strategi, som hvert år godkendes af TryghedsGruppens repræsentantskab, der også godkender niveauet for, hvor mange midler TrygFonden kan anvende til at skabe tryghed.

I TrygFonden vil vi gerne aktivere den viden om tryghed, vi akkumulerer igennem vores projekter og samarbejdspartnere. Kommunikation er et væsentligt bidrag til at sikre, at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Vi kommunikerer for at sætte den tryghedsskabende viden i spil, så handlemulighederne for det enkelte menneske styrkes.

Principper for projekter

De projekter, TrygFonden støtter, skal komme så mange som muligt til gode og inspirere alle i Danmark til at tage ansvar for egen og andres tryghed. 

Projekterne er handlingsorienterede

TrygFonden støtter og udvikler konkrete og handlingsrettede projekter, der er tæt på danskernes hverdag. Vi møder målgruppen der, hvor utrygheden opstår, fx på stranden, i trafikken eller på hospitalet. Her tilbyder vi viden, aktiviteter og værktøjer, der sætter modtageren i stand til selv at handle og forebygge.

Projekterne er baserede på viden

Alle projekter er baseret på dokumenteret viden om det område, projektet retter sig mod. Denne viden kan være dokumenteret i fx analyser, forskningsrapporter og statistikker. Der er ofte også knyttet forskning til projekterne.
 

Har du spørgsmål til strategien?

Rie Odsbjerg Werner

Adm. direktør