Søg støtte

Søg

Rammer for TrygFonden

Projekttyper

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via mange forskellige projekttyper. Projekterne er handlingsrettede og baseret på viden.

Vi vil bidrage til at skabe tryghed i Danmark gennem engagement og støtte til almennyttige aktiviteter. Aktiviteterne skal komme flest mulige mennesker til gode og være både effektfulde og synlige. I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via mange forskellige projekttyper: 

Donationer

TrygFonden yder støtte til projekter, udstyr og kurser, der medvirker til at indfri de mål, vi har opstillet i vores strategi. Vi donerer også midler til forskning. Ansøgninger til TrygFonden er alle igennem en strategisk og systematisk stillingtagen samt en efterfølgende evaluering af de gennemførte projekter.

Egne projekter

TrygFonden driver en række egne projekter, hvor vi selv står for udvikling og implementering. Vi er desuden initiativtager til en række forskningscentre, driver udvikling af nogle specifikke områder via faglige netværk, holder borgermøder og donerer midler til enkeltstående store projekter - som fx TrygFondens Familiehus. 

Partnerskaber

TrygFonden arbejder aktivt for at få de bedste samarbejdspartnere og indgår strategiske partnerskaber med organisationer, der har en høj grad af faglige kompetencer på de valgte områder. Sammen udvikler vi strategier og konkrete projekter. Der er ofte tilknyttet forskning til partnerskaberne. Partnerskaberne skal sikre en langsigtet indsats for at øge trygheden i Danmark.

Sociale investeringer

TrygFonden afprøver, om sociale investeringer kan være en måde at skabe bæredygtige forandringer for udsatte grupper. I regi af Den Sociale Kapitalfond investerer TrygFonden kapital og kompetencer i sociale virksomheder, der hjælper udsatte grupper til et arbejde og en plads i fællesskabet.