Søg støtte

Søg

Selskabsforhold

Som en organisation med en af Danmarks største medlemsbaser i ryggen har vi et ansvar for at være åbne og fortælle om vores aktiviteter. Derfor lægger vi de politikker frem, vi dagligt arbejder efter. Det gælder selvfølgelig også vores vedtægter, der dækker både TryghedsGruppens og TrygFondens arbejde, og som er den røde tråd i alt, hvad vi gør. Derudover har vi en whistleblower-ordning.

Vi er bevidste om vores sociale ansvar

Hele vores eksistens hviler på tanken om at kunne tage ansvar for sig selv og andre. Derfor opfatter vi Corporate Social Responsibility (CSR) som en integreret del af vores forretningsmodel og vores måde at arbejde på.

Honorarer og lønpolitik

TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentanter honoreres med grundhonorarer og mødehonorarer. Honorarerne er vedtaget af repræsentantskabet, som også har besluttet, at både grundhonorarer og mødehonorarer indeksreguleres efter forbrugerprisindekset.