Søg støtte

Søg

God selskabsledelse

Professionel ledelse og kommunikation med omverdenen er vores fundament for at skabe tryghed. Vi følger i al væsentlighed anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse i børsnoterede selskaber.
Seneste redegørelse for selskabsledelse

I vores redegørelse om god selskabsledelse for regnskabsåret kan du læse, hvad vi gør på alle de fem områder, som anbefalingerne om god selskabsledelse beskæftiger sig med.

Anbefalingerne for god selskabsledelse beskæftiger sig med følgende områder:

  • Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Bestyrelsens sammensætning og organisering
  • Ledelsens vederlag
  • Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

Vi aflægger årligt regnskab, udsender løbende pressemeddelelser og arbejder hele tiden på at forbedre dialogen med vores interessenter.

Vi har desuden særligt fokus på at styrke kommunikationen med vores medlemmer og dermed deres mulighed for at engagere sig i valgene til repræsentantskabet og vores øvrige medlemsrettede aktiviteter.

 

Har du spørgsmål?

Anne Bech Kokkenborg

Senior projektleder