Søg støtte

Søg

Honorarer og lønpolitik

TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentanter honoreres med grundhonorarer og mødehonorarer. Honorarerne er vedtaget af repræsentantskabet, som også har besluttet, at både grundhonorarer og mødehonorarer indeksreguleres efter forbrugerprisindekset.

Vores lønpolitik

ROLLE HONORAR 2022
Grundhonorarer:
Bestyrelsens formand 536.217 kr.
Bestyrelsens næstformænd 375.353 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 214.488 kr.
Repræsentantskabets formand  53.408 kr.
Repræsentanter  37.536 kr.
Regionale råd, formand 16.087 kr.
Medlemmer af valgbestyrelsen 10.723 kr.
Mødehonorarer pr. møde:  
Repræsentantskab og regionale råd 5.362 kr.
Bestyrelsens bevillingsudvalg 5.362 kr.*
Følgegruppe om medlemsarbejdet 5.362 kr.*

Grundhonorarer og mødehonorarer er siden 2016 indeksreguleret efter forbrugerprisindekset –  grundhonorar til repræsentantskabets formand reguleres dog fra 2017.
(*) Dette honorar modtages ikke af bestyrelsens formandskab.

TryghedsGruppens lønpolitik

TryghedsGruppens lønpolitik er et aktivt redskab i den strategiske ledelse og skal understøtte bl.a. værdier, langsigtede mål og en effektiv risikostyring. TryghedsGruppen bruger som udgangspunkt alene fast markedskonform løn, som fastlægges konkret ud fra bl.a. medarbejderens kvalifikationer, funktioner og indsats. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen dog ydes et engangsvederlag. Pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelser er også på markedskonformt niveau og vil ikke indeholde variable elementer.

Aflønning af direktionen i TryghedsGruppen Løn (inkl. pension)
Adm. direktør Rie Odsbjerg Werner 4,28 mio. kr.
Økonomidirektør Ulrik Andersson 4,44 mio. kr.