Søg støtte

Søg

Honorarer og lønpolitik

TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentanter honoreres med grundhonorarer og mødehonorarer. Honorarerne er vedtaget af repræsentantskabet, som også har besluttet, at både grundhonorarer og mødehonorarer indeksreguleres efter forbrugerprisindekset.


ROLLE HONORAR 2019
Grundhonorarer:
Bestyrelsens formand 513.581 kr.
Bestyrelsens næstformænd 359.507 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 205.433 kr.
Repræsentantskabets formand  51.153 kr.
Repræsentanter  35.951 kr.
Regionale råd, formand 15.408 kr.
Medlemmer af valgbestyrelsen 10.271 kr.
Mødehonorarer pr. møde:  
Repræsentantskab og regionale råd 5.136 kr.
Bestyrelsens bevillingsudvalg 5.136 kr.
Bestyrelsens risikoudvalg 5.136 kr.
Følgegruppe om medlemsarbejdet 5.136 kr.

TryghedsGruppens lønpolitik

TryghedsGruppens lønpolitik er et aktivt redskab i den strategiske ledelse og skal understøtte bl.a. værdier, langsigtede mål og en effektiv risikostyring. TryghedsGruppen bruger som udgangspunkt alene fast markedskonform løn, som fastlægges konkret ud fra bl.a. medarbejderens kvalifikationer, funktioner og indsats. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen dog ydes et engangsvederlag. Pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelser er også på markedskonformt niveau og vil ikke indeholde variable elementer.

Aflønning af direktionen i TryghedsGruppen Løn (inkl pension) 2019
Adm. direktør Rie Odsbjerg Werner (tiltrådt 1. september 2019) 1,26 mio kr.
Økonomidirektør Ulrik Andersson (tiltrådt 1. maj 2019) 2,37 mio kr.