Søg støtte

Søg

Honorarer og lønpolitik

TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentanter honoreres med grundhonorarer og mødehonorarer. Honorarerne er vedtaget af repræsentantskabet, som også har besluttet, at både grundhonorarer og mødehonorarer indeksreguleres efter forbrugerprisindekset.

Vores lønpolitik

ROLLE HONORAR 2024
Grundhonorarer:
Bestyrelsens formand 587.022 kr.
Bestyrelsens næstformænd 410.917 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 234.810 kr.
Repræsentantskabets formand  58.468 kr.
Repræsentanter  41.093 kr.
Regionale råd, formand 17.529 kr.
Medlemmer af valgbestyrelsen 11.738 kr.
Mødehonorarer pr. møde:  
Repræsentantskab og regionale råd 5.870 kr.
Bestyrelsens bevillingsudvalg 5.870 kr.*
Bestyrelsens risikoudvalg 5.870 kr.* 
Følgegruppe om medlemsarbejdet 5.870 kr.*
Kontaktudvalget 5.870 kr.* 

Grundhonorarer og mødehonorarer er siden 2016 indeksreguleret efter forbrugerprisindekset –  grundhonorar til repræsentantskabets formand reguleres dog fra 2017.
(*) Dette honorar modtages ikke af bestyrelsens formandskab.

Bestyrelsens samlede honorar i 2023

 (mDKK) Grundvederlag
bestyrelse
Mødehonorar  I alt Bestyrelseshonorar
øvrige koncernselskaber
I alt
Jørn Rise Andersen 0,58 0,03  0,61 0,63 1,24
Magnus Skovrind Petersen
0,45 0,03 0,48   0,48
Torben Jensen
0,41 0,03
0,44
  0,44
Anne Kaltoft
0,27 0,05 0,33 0,34 0,66
Claus Wistoft 0,27 0,05 0,32 0,45  0,77
Jens Otto Størup
0,27 0,06 0,33   0,33
Jonas Bjørn Jensen
0,27 0,04 0,31   0,31
Karen Bladt*
0,22 0,03 0,25   0,25
Ida Sofie Jensen** 0,19 0,03 0,22 0,21 0,43
Vederlag 2,93 0,36 3,29 1,63 4,92

*) Indtrådte i bestyrelsen pr. 16. marts 2023
**) Udtrådte af bestyrelsen pr. 16. marts 2023

Bestyrelsens samlede honorar i 2022

 (mDKK) Grundvederlag
bestyrelse
Mødehonorar  I alt Bestyrelseshonorar
øvrige koncernselskaber
I alt
Ida Sofie Jensen 0,57 0,03  0,60 0,82 1,42
Jørn Rise Andersen 0,41 0,03 0,44  0,34  0,78 
Magnus Skovrind Petersen
0,41 0,03
0,44
  0,44
Claus Wistoft
0,25 0,04  0,29  0,44 0,73 
Jens Otto Størup
0,25  0,06  0,31   0,31 
Torben Jensen
0,25 0,04 0,29   0,29
Anne Kaltoft*
0,20  0,05 0,25   0,25
Jonas Bjørn Jensen* 0,20  0,04  0,24   0,24
Karen Bladt** 0,09 0,02 0,11 0,10 0,21
Henrik Horup** 0,09  0,00 0,09   0,09
Vederlag 2,72 0,34 3,06 1,70 4,76

*) Indtrådte i bestyrelsen 17. marts 2022
**) Udtrådte af bestyrelsen pr. 17. marts 2022

TryghedsGruppens lønpolitik

TryghedsGruppens lønpolitik er et aktivt redskab i den strategiske ledelse og skal understøtte bl.a. værdier, langsigtede mål og en effektiv risikostyring. TryghedsGruppen bruger som udgangspunkt alene fast markedskonform løn, som fastlægges konkret ud fra bl.a. medarbejderens kvalifikationer, funktioner og indsats. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen dog ydes et engangsvederlag. Pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelser er også på markedskonformt niveau og vil ikke indeholde variable elementer.

Aflønning af direktionen i 2023

(mDKK)
Løn mv. Pension Samlet løn
Rie Odsbjerg Werner 3,73 0,69 4,42
Ulrik Andersson 3,40 0,63 4,03
Vederlag 7,13 1,32 8,45

*) Løn mv. er opgjort som den kapitaliserede værdi af goder, så som biltilskud, forsikring, mobil etc.

Aflønning af direktionen i 2022

(mDKK)
Løn mv.* Pension Samlet løn
Rie Odsbjerg Werner 3,56 0,62 4,18
Ulrik Andersson 3,29 0,61 3,90
Vederlag  6,85 1,23  8,08 

*) Løn mv. er opgjort som den kapitaliserede værdi af goder, så som biltilskud, forsikring, mobil etc.