Søg støtte

Søg

Honorarer og lønpolitik

TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentanter honoreres med grundhonorarer og mødehonorarer. Honorarerne er vedtaget af repræsentantskabet, som også har besluttet, at både grundhonorarer og mødehonorarer indeksreguleres efter forbrugerprisindekset.

Vores lønpolitik

ROLLE HONORAR 2023
Grundhonorarer:
Bestyrelsens formand 582.998 kr.
Bestyrelsens næstformænd 408.100 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 233.200 kr.
Repræsentantskabets formand  58.067 kr.
Repræsentanter  40.811 kr.
Regionale råd, formand 17.490 kr.
Medlemmer af valgbestyrelsen 11.658 kr.
Mødehonorarer pr. møde:  
Repræsentantskab og regionale råd 5.830 kr.
Bestyrelsens bevillingsudvalg 5.830 kr.*
Bestyrelsens risikoudvalg 5.830 kr.* 
Følgegruppe om medlemsarbejdet 5.830 kr.*
Kontaktudvalget 5.830 kr.* 

Grundhonorarer og mødehonorarer er siden 2016 indeksreguleret efter forbrugerprisindekset –  grundhonorar til repræsentantskabets formand reguleres dog fra 2017.
(*) Dette honorar modtages ikke af bestyrelsens formandskab.

Bestyrelsens samlede honorar i 2022

 (mDKK) Grundvederlag
bestyrelse
Mødehonorar  I alt Bestyrelseshonorar
øvrige koncernselskaber
I alt
Ida Sofie Jensen 0,57 0,03  0,60 0,82 1,42
Jørn Rise Andersen 0,41 0,03 0,44  0,34  0,78 
Magnus Skovrind Petersen
0,41 0,03
0,44
  0,44
Claus Wistoft
0,25 0,04  0,29  0,44 0,73 
Jens Otto Størup
0,25  0,06  0,31   0,31 
Torben Jensen
0,25 0,04 0,29   0,29
Anne Kaltoft**
0,20  0,05 0,25   0,25
Jonas Bjørn Jensen** 0,20  0,04  0,24   0,24
Karen Bladt*** 0,09 0,02 0,11 0,10 0,21
Henrik Horup*** 0,09  0,00 0,09   0,09
Vederlag 2,72 0,34 3,06 1,70 4,76

*) Honorarer i TryghedsGruppen er forhøjet med virkning fra 1. januar 2023
**) Indtrådte i bestyrelsen pr. 17. marts
***) Udtrådte af bestyrelsen pr. 17. marts

TryghedsGruppens lønpolitik

TryghedsGruppens lønpolitik er et aktivt redskab i den strategiske ledelse og skal understøtte bl.a. værdier, langsigtede mål og en effektiv risikostyring. TryghedsGruppen bruger som udgangspunkt alene fast markedskonform løn, som fastlægges konkret ud fra bl.a. medarbejderens kvalifikationer, funktioner og indsats. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen dog ydes et engangsvederlag. Pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelser er også på markedskonformt niveau og vil ikke indeholde variable elementer.

Aflønning af direktionen i 2022

(mDKK)
Løn mv. Pension Samlet løn
Rie Odsbjerg Werner 3,56 0,62 4,18
Ulrik Andersson 3,29 0,61 3,90
Vederlag  6,85 1,23  8,08 

*) Løn mv. er opgjort som den kapitaliserede værdi af goder, så som biltilskud, forsikring, mobil etc.