Søg støtte

Søg

Honorarer og lønpolitik

TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentanter honoreres med grundhonorarer og mødehonorarer. Honorarerne er vedtaget af repræsentantskabet, som også har besluttet, at både grundhonorarer og mødehonorarer indeksreguleres efter forbrugerprisindekset.


ROLLE HONORAR 2021
Grundhonorarer:
Bestyrelsens formand 520.120 kr.
Bestyrelsens næstformænd 364.085 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 208.049 kr.
Repræsentantskabets formand  51.805 kr.
Repræsentanter  36.409 kr.
Regionale råd, formand 15.604 kr.
Medlemmer af valgbestyrelsen 10.401 kr.
Mødehonorarer pr. møde:  
Repræsentantskab og regionale råd 5.201 kr.
Bestyrelsens bevillingsudvalg 5.201 kr.*
Følgegruppe om medlemsarbejdet 5.201 kr.*

Grundhonorarer og mødehonorarer er siden 2016 indeksreguleret efter forbrugerprisindekset –  grundhonorar til repræsentantskabets formand reguleres dog fra 2017.
(*) Dette honorar modtages ikke af bestyrelsens formandskab.

TryghedsGruppens lønpolitik

TryghedsGruppens lønpolitik er et aktivt redskab i den strategiske ledelse og skal understøtte bl.a. værdier, langsigtede mål og en effektiv risikostyring. TryghedsGruppen bruger som udgangspunkt alene fast markedskonform løn, som fastlægges konkret ud fra bl.a. medarbejderens kvalifikationer, funktioner og indsats. Ved en ekstraordinær indsats kan medarbejderen dog ydes et engangsvederlag. Pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelser er også på markedskonformt niveau og vil ikke indeholde variable elementer.

Aflønning af direktionen i TryghedsGruppen Løn (inkl pension) 2019
Adm. direktør Rie Odsbjerg Werner (tiltrådt 1. september 2019) 1,26 mio kr.
Økonomidirektør Ulrik Andersson (tiltrådt 1. maj 2019) 2,37 mio kr.