Søg støtte

Søg

Politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen

Formålet med TryghedsGruppens politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen er at fremme diversitet, kvalifikationer og kompetencer blandt medlemmerne af TryghedsGruppens bestyrelse, herunder fastsætte et måltal for kvinder i bestyrelsen.
Download vores politik for kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen

Som den største ejer af et forsikringsselskab, en markant almennyttig aktør og et af Danmarks største medlemsdemokratier har vi i TryghedsGruppen brug for en lang række forskellige kompetencer i vores bestyrelse.

Den samlede bestyrelse skal derfor være i besiddelse af en række færdigheder og kompetencer.

Politikken fokuserer bl.a. på, at bestyrelsen:

  • Skal have bestyrelsesmedlemmer, der kendetegnes ved analytisk tilgang og problemløsning, uafhængighed, interpersonelle færdigheder, integritet, engagement, et godt netværk og beslutnings- og dømmekraft.
  • Skal være i besiddelse af kompetencer indenfor bl.a. finansiel virksomhed, almennyttige aktiviteter, medlemsloyalitet og -pleje, kapitalforvaltning og investeringer samt selskabsledelse på højt niveau.
  • Skal kunne samarbejde effektivt og træffe beslutninger. Samarbejdet skal kendetegnes af tillid og åben dialog.
  • Har et overordnet mål om en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen med et måltal om minimum tre kvinder i bestyrelsen pr. 31. december 2024.

Har du spørgsmål?

Anne Bech Kokkenborg

Senior projektleder