Søg støtte

Søg

Whistleblower-ordning

I TryghedsGruppen lægger vi vægt på troværdighed og ordentlighed. Vores whistleblower-ordning giver dig en tryg og anonym mulighed for at orientere os, så vi kan undersøge en begrundet mistanke om adfærd, der er uetisk eller ulovlig, og som vedrører os.

Whistleblower-ordningen omfatter hele TryghedsGruppen – det vil sige også vores almennyttige aktiviteter i TrygFonden og forhold vedrørende TrygFondens støttemodtagere.

Hvad kan indberettes?

Du kan indberette om uregelmæssigheder i TryghedsGruppen/TrygFonden, fx økonomisk kriminalitet, korruption, nepotisme og uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision. Du kan også indberette om forhold vedr. TrygFondens støttemodtagere, fx anvendelse af støtte i strid med de vilkår, som TrygFonden har bestemt. 

Hvem kan indberette?

Whistleblower-ordningen er åben for alle, herunder TryghedsGruppens ansatte, tidligere ansatte, repræsentantskab, bestyrelse, rådgivere, samarbejdspartnere, støtteansøgere, støttemodtagere, leverandører m.v.

Hvordan indberetter du?

Inden du indberetter, bør du læse vores retningslinjer for ordningen. Hvis du herefter vil foretage en indberetning, kan du gøre det via dette eksterne system. Systemet sender en meddelelse til TryghedsGruppens juridiske chef og formanden for bestyrelsens risikoudvalg, som vil undersøge forholdet. 

Har du spørgsmål?