Søg støtte

Søg

Vision og strategi

Fælles om et trygt Danmark

I TryghedsGruppen investerer vi vores tid, engagement og økonomi i at styrke trygheden i Danmark. Det gør vi gennem et aktivt ejerskab af Tryg, i vores medlemsarbejde og via TrygFondens almennyttige aktiviteter. TryghedsGruppens overordnede strategi ’Fælles om et trygt Danmark’ beskæftiger sig med alle dele af vores arbejde – herudover har TrygFonden sin egen strategi.
Download TryghedsGruppens strategi
Læs om TrygFondens strategi

Vi investerer i Danmarks tryghed

Vores strategi sætter retningen for, hvordan vi i TryghedsGruppen vil bidrage til at øge trygheden i de kommende år.

Trygt samfund

Vi yder et mærkbart bidrag til at øge trygheden, så alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

I vores arbejde for et mere trygt Danmark ligger en klar ambition om at tage et medansvar for det samfund, vi er en del af. Det er et fælles ansvar at skabe og udvikle trygheden, så det kommer den enkelte og os alle til gode. Derfor er ambitionen for vores almennyttige arbejde i TrygFonden, at alle kan tage ansvar for deres egen og andres tryghed.

Stærk medlemsrelation

Vi sikrer, at medlemmerne oplever, at de er en del af et værdifuldt fællesskab.

Vores demokratiske fællesskab består af 1,5 millioner medlemmer og er med til at sikre, at vi arbejder med det, som betyder noget og skaber værdi. For det er medlemmerne, der sætter retningen for TryghedsGruppen, og som gør os til noget helt særligt.

Solidt forsikringsselskab

Vi understøtter et stærkt og fremsynet forsikringsselskab, så vi er den bedst tænkelige hovedejer af Tryg.

Ejerskabet af Tryg er en afgørende del af vores DNA. Det er herfra passionen for tryghed udspringer. Det er ejerskabet og udbyttet herfra, der i dag er forudsætningen for, at vi kan give værdi tilbage til vores medlemmer og skabe større tryghed til gavn for alle i Danmark gennem TrygFonden.

Ansvarlig kapitalforvaltning

Vi forvalter vores midler med et langsigtet fokus for øje, så vi kan fortsætte vores aktiviteter til glæde for nuværende og fremtidige generationer.

Vores formue er opsparet gennem generationer. Derfor har vi et særligt ansvar for at forvalte vores midler fornuftigt og drive TryghedsGruppen effektivt – det gælder både vores løbende omkostninger og uddelinger samt de midler, vi investerer gennem vores kapitalforvaltning.

Samfundsansvar

Vi sætter et positivt aftryk på det samfund, vi er en del af, og går foran med et godt eksempel.

Det er i naturlig forlængelse af vores historie og værdier, at vi i TryghedsGruppen også vil påtage os et ansvar for at bidrage til nogle af tidens store udfordringer, der rækker udover os selv. Her bliver alle nødt til at løfte i flok, og vi vil tage vores del af ansvaret. Vi vil gå foran med et godt eksempel ved at udøve god governance og ved at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.

Strategiske prioriteter og indsatser

Prioriteterne viser, hvor vi særligt vil lægge vores fokus de kommende år. Det betyder, at der både er prioriteter, som TryghedsGruppen allerede står bag, samt nye indsatser og aktiviteter, som vi vil opdyrke og videreudvikle.
 1. Lige muligheder og inkluderende processer

  Vi forpligter os til at arbejde for, at vi i vores processer og relationer skaber lige muligheder for alle. Vi påtager os derfor et socialt ansvar. Det gør vi ved at skabe inkluderende processer, så vi sikrer diversitet og repræsentation, og så vi lytter og giver stemme til dem, som ikke altid bliver hørt.
 2. Åbenhed og aktiv vidensdeling

  Vi forpligter os til at dele information om vores arbejde i videst muligt omfang. Og vi påtager os et ansvar for ikke kun at gøre information og viden tilgængelig, men også for at formidle den aktivt, så den kan bidrage til konkrete forandringer.
 3. Grønnere aftryk i vores samarbejder

  Vi forpligter os til at understøtte den grønne omstilling ved at fremme og inspirere til grøn bevidsthed og handling hos vores samarbejdspartnere. Vi påtager os et ansvar for at etablere samarbejder med andre aktører for at pulje vores viden og kompetencer, så vi sammen kan finde gode løsninger, hvor vi som sektor kan påvirke rammerne for de områder, vi er en del af.
 4. Styrke befolkningens muligheder for at kunne gøre en grøn forskel

  Vi forpligter os til inden for rammerne af TrygFondens strategi at styrke befolkningens handlemuligheder og kompetencer til at kunne gøre en forskel for klima og miljø. Det kan vi gøre ved bedre at forstå, hvad der betyder noget for befolkningens tryghed i relation til klima og miljø og ved at understøtte fællesskaber og initiativer, der gør det muligt at ændre adfærd.
 5. Os selv som det gode eksempel

  Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handling. Derfor forpligter vi os til selv at gå foran med et godt eksempel. Vi vil udøve god governance og ledelse, tage et socialt ansvar og minimere vores negative klimaaftryk og sætte et positivt aftryk, hvor vi kan. Vi står på mål for, at vi er konsistente på tværs af vores virke.

Sådan arbejder vi

Vi er demokratisk ledet, og det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der som øverste myndighed overordnet lægger rammerne for vores arbejde. Bestyrelsen sætter retningen, mens direktionen og ca. 60 medarbejdere eksekverer.