Søg støtte

Søg

Vores historie

TryghedsGruppen har rødder tilbage til etableringen af Danmarks første forsikringsselskab efter Københavns Brand i 1728 (nuværende Tryg). Vores medlemsstruktur stammer fra  omdannelsen af Tryg Forsikring fra et gensidigt selskab til et aktieselskab i 1991. Her blev TryghedsGruppen ejer af Tryg og fik de danske kunder som medlemmer.

Historien

Vi har vores oprindelse i et gensidigt selskab og en næsten 300-årig historie, som er baseret på at løse fælles udfordringer i fællesskab.
 1. 2018

  Tryg forsikring køber Alka forsikring og TryghedsGruppen får over 300.000 nye medlemmer.
 2. 2016

  TryghedsGruppen vedtager en ny medlemsstrategi med fokus på at give medlemmerne et mere værdifuldt medlemskab.
 3. 2015

  TryghedsGruppen opdeles - medlemmerne fra Nordea Liv & Pension får deres egen forening. TryghedsGruppen åbner for mulig medlemsbonus.
 4. 2012

  Repræsentantskabet vedtager ny investeringsstrategi. Strategien skal sikre et solidt kapitalgrundlag for Tryg og et stabilt niveau for de almennyttige uddelinger gennem TrygFonden.
 5. 1998

  Tryg i Danmark påbegynder de almennyttige aktiviteter i TrygFonden.
 6. 1991

  Trygs forsikringsvirksomhed overgår til aktieselskabsform med Tryg i Danmark - det senere TryghedsGruppen - som ejer.
 7. 1731

  Danmarks første forsikringsselskab København Brandforsikring G/S bliver stiftet i 1731 på baggrund af Københavns brand i 1728.

Vi investerer i tryghed

Tryghed er kernen i et godt liv. Derfor investerer vi i TryghedsGruppen vores tid, engagement og økonomi i at styrke trygheden for alle i Danmark. Gennem TrygFonden støtter vi hvert år hundredvis af tryghedsskabende projekter.