Søg støtte

Søg

Vi støtter

Forskning

Vi støtter forskning, der udvikler og afprøver praktiske løsninger på vores fem overordnede mål. TrygFonden modtager omkring 600 forskningsansøgninger om året, hvoraf ca. 10 pct. får en bevilling.

Ansøg til forskning

I TrygFonden arbejder vi med at løse komplicerede samfundsproblemer, hvilket forudsætter indsigt i sammenhænge og løsningsmuligheder. Den bedste indsigt opnås ved et tæt og effektivt samspil mellem forskning og praksis.

Derfor støtter vi forskning, der udvikler og afprøver praktiske løsninger på vores mål. Vi arbejder derudover på at etablere gode og nyttige data og på, at virkningsfulde løsninger kan forankres i praksis, når vores støtte ophører.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Der er en behandlingstid på fire måneder på ansøgninger, der ikke kommer i peer review og på syv måneder på ansøgninger, der kommer i peer review.

En ud af ti forskere får succes med en ansøgning til TrygFonden. De 90 pct., der får afslag fra os, får det oftest med følgende begrundelser:

  1. At forskningsprojektet ligger udenfor den tematiske og metodiske afgrænsning, som er fastlagt af TrygFondens strategi og forskningsstrategi og vedtaget af bestyrelse og repræsentantskab.
  2. At forskningsprojektet ikke lever op til forskningsstrategiens krav om høj videnskabelig kvalitet.

Tjekliste til din forskningsansøgning

Læs hvordan du optimerer dit forskningsprojekts chance for at få støtte

Matcher ansøgningen de samfundsproblemer, vi adresserer i vores programmer?

De udfordringer , TrygFonden adresserer, har en side, der beskriver det tilhørende samfundsproblem, som TrygFonden prioriterer – herunder det pågældende områdes målsætninger. Se vores strategiske mål her

Lever ansøgningen op til kravene i TrygFondens forskningsstrategi?

Har du orienteret dig om projektet lever op til de krav, vi stiller i vores forskningsstrategi? Hvis ikke, så orientér dig i TrygFondens forskningsstrategi - specielt afsnit 2.4 side 9 nederst til side 13 øverst.

Har du orienteret dig om vores peer review proces?

Ud af de 5-600 forskningsansøgninger, som TrygFonden modtager om året, bliver omkring 90 sendt i peer review. Forskningsansøgninger kan komme i peer review, hvis de opfylder disse kriterier: 

  1. De falder tematisk og metodisk indenfor TrygFondens strategi og forskningsstrategi.
  2. De har ikke åbenlyse fejl og mangler.

Læs mere om peer review processen her

Kan projektet klare et peer review?

En vis andel af de forskningsansøgninger, vi modtager, kommer igennem et peer review. Her kan du få tips til hvordan forskningskvaliteten af projektet kan optimeres, så din ansøgning har en bedre chance for at komme blandt de 10 procent, der får støtte.

Har du styr på de formelle krav?

For at komme i betragtning til en forskningsdonation skal din ansøgning leve op til en række formelle krav. Læs her de formelle krav i forhold til sprog, længde, budget, ansøgers ansættelse osv.

Har du spørgsmål?

Anders Hede

Forskningschef