Søg støtte

Søg

Forskning

Den forskning og viden, TrygFonden producerer, skal kunne bruges i praksis. Vi støtter forskning, der bidrager til at løse vores fem overordnede mål.

Ansøg til forskning
For TrygFonden er forskning ikke et mål i sig selv. Den forskning og viden, vi arbejder med, skal kunne mobiliseres og gøre gavn i hverdagen. Den skal gøre en forskel i institutioner, på arbejdspladser, i civilsamfundet eller blandt private borgere.

Derfor er det afgørende for os, at den viden, vi er med til at skabe, bliver til i tæt samspil mellem forskning og praksis, og at det ligger indenfor de fem overordnede mål i TrygFondens strategi.

Hvad skal jeg vide, inden jeg søger  støtte til min forskning?

Vi uddeler den største del af vores støtte til forskning på baggrund af ansøgninger til TrygFondens landsdækkende donationspulje. For at opnå succes med din ansøgning er det vigtigt, at du bl.a. orienterer dig i vores fire vurderingskriterier. De definerer, hvad vi lægger mest vægt på i en forskningsansøgning.

Strategisk relevans

Ansøgningen skal være i overensstemmelse med et eller flere af TrygFondens mål og delmål.

Høj videnskabelig kvalitet

Ansøgningen skal have en høj kvalitet vurderet ud fra de gældende videnskabelige normer for kvalitetsbedømmelse.

Anvendelsesorienteret

Ansøgningen skal frembringe viden, der kan anvendes i praksis.

Forankringspotentiale

Ansøgningen skal frembringe viden, der i videst muligt omfang kan forankres, så resultaterne videreføres og evt. skaleres efter projektbevillingens udløb.

Vi arbejder med forskning og viden

Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os.
Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31