Søg støtte

Søg

Ekstern fagfællebedømmelse

Særligt omfattende ansøgninger sendes i ekstern fagfællebedømmelse for at sikre kvaliteten.

I forbindelse med sekretariatets sagsbehandling kan ansøgninger sendes i fagfællebedømmelse hos eksterne bedømmere. Hvis din ansøgning skal i fagfællebedømmelse, vil du blive informeret om dette ca. fire måneder efter, du har ansøgt om støtte.

Forskningsansøgninger kan komme i fagfællebedømmelse, hvis de opfylder følgende kriterier:

 1. De falder tematisk og metodisk indenfor TrygFondens strategi og forsknings- og videnspolitik.
 2. De har ikke åbenlyse fejl og mangler. 

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg kommer derefter med forslag til fagfællebedømmere baseret på indholdet i de individuelle ansøgninger. Der vil typisk blive fundet to til fem fagfællebedømmere til hver ansøgning – afhængig af ansøgningens faglige bredde og økonomiske størrelse.

Fagfællebedømmere udpeges på baggrund af en række kriterier:

 • De er aktive forskere eller personer med indsigt i praksis.
 • De har indsigt i ansøgningens forskningsområde.
 • De har ikke habilitetsproblemer i forhold til ansøger.

På udvalgte områder eller ved udvalgte ansøgninger gør TrygFonden brug af både forskere og praksiseksperter til at vurdere ansøgningerne. Forskerne vurderer ansøgningens forskningsmæssige kvalitet, mens praksiseksperterne vurderer ansøgningens praksisrelevans.

De eksterne fagfællebedømmelser baseres alene på de engelsksprogede dokumenter, som ansøger har uploaded. Oplysningerne, som ansøger har tastet ind i ansøgningsskemaet, supplerer de uploadede dokumenter i sekretariats sagsbehandling.

Fokus i fagfællebedømmelse

 • Projektets kvalitet/quality of the project (project plan)
 • Den grundlæggende ide/basic idea
 • Originalitet/originality
 • Metodologi/methodology
 • Ansøgerens kvalifikationer/qualifications of applicant
 • Gennemførligheden af projektet/project feasibility
 • Praktiske perspektiver/practical perspectives
 • Forskningsperspektiver/scientific perspectives
 • Formidlingsplan/plan for dissemination
 • Samlet vurdering af ansøgningen/overall grade of the project

Ansøgninger, der har været i ekstern fagfællebedømmelse, har en samlet sagsbehandlingstid på omkring syv måneder. De får derefter ét af tre mulige svar:

 1. Hel eller delvis bevilling og et tilbud om at modtage de anonymiserede fagfællebedømmelsesrapporter.
 2. Afslag, invitation til at indsende en revideret ansøgning og et tilbud om at modtage de anonymiserede fagfællebedømmelsesrapporter.
 3. Afslag og et tilbud om at modtage de anonymiserede fagfællebedømmelsesrapporter.

I meget få tilfælde (den anden svarmulighed ovenfor) vurderer TrygFondens sekretariat, at der er perspektiver i at revidere en afslået ansøgning efter fagfællebedømmernes kommentarer. Alene i de tilfælde inviterer TrygFonden ansøger til at indsende en revideret ansøgning. Sekretariatet vil i så fald bestræbe sig på at rekruttere de samme fagfællebedømmere igen. 

Inviterede genindsendelser skal fortsat indleveres i én af TrygFondens to årlige ordinære ansøgningsrunder, og de bliver procesmæssigt behandlet helt på linje med andre ansøgninger, der er kommet ind i den pågældende ansøgningsrunde.

Vi arbejder med forskning og viden

Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os.
Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29