Søg støtte

Søg

Formelle krav til forskning

For at komme i betragtning til en forskningsdonation skal din ansøgning leve op til nogle formelle krav.

For at din ansøgning kan komme i betragtning, er der nogle formelle krav, som du skal leve op til. Det vedrører bl.a. ansøgningens sprog, det vedlagte materiale og anførelse af udgifter til løn.

Du kan se en oversigt over kravene her:

Krav

  • Ansøger skal som hovedregel enten være færdiguddannet forsker eller ph.d.-studerende og desuden være tilknyttet en forskningsinstitution, der kan administrere en eventuel forskningsbevilling.
  • Hvis der er tale om et ph.d.-projekt, skal ansøger desuden vedlægge en erklæring fra vejleder/værtsinstitution.
  • Felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk.
  • Ansøgninger skal vedlægges en projektbeskrivelse/protokol, der skal være på engelsk af hensyn til den eksterne bedømmelse.
  • Alt øvrigt vedlagt materiale (CV, budget, støtteskrivelser mv.) skal ligeledes være på engelsk – evt. i form af oversættelser – af hensyn til den eksterne bedømmelse.
  • I budgettet skal større lønudgifter anføres som ansættelsesbrøker med angivelse af bruttoløn inkl. pension mv. Ansættelsesbrøker er andele af fuldt årsværk, fx tre måneders arbejde eller seks måneder på halv tid (dvs. tre måneders fuldtidsmåneder). Ansættelsesbrøken ganges dernæst med bruttoløn inkl. pension mv.
  • Ved mindre lønudgifter som fx statistisk konsulent eller studentermedhjælp kan man anvende timepriser eller anføre et samlet beløb.

Publikationsfees

TrygFonden ønsker at fremme deling af viden og resultater. TrygFonden opfordrer derfor til, at ansøgerne søger om publikationsfees med henblik på at sikre open access.

Direkte og indirekte omkostninger

TrygFonden er indstillet på at donere til lønudgifter til projektrelevant støttepersonale, rimelige beløb til indretning af arbejdsplads for nye medarbejdere, laboratorieudgifter, apparatur, licenser, studieafgifter, rimelige rejse-/konferenceudgifter i direkte tilknytning til forskningsprojektet osv.

Herudover støtter TrygFonden med maksimalt fem pct. af det ansøgte beløb til indirekte omkostninger. Øvrige overheadudgifter må ansøger selv skaffe anden finansiering til.

Andre støttegivere

TrygFonden støtter gerne projekter, der også er støttet af andre fonde, forskningsråd mv.

Offentliggørelse af støttede projekter

For at sikre transparens offentliggøres alle bevillinger på TrygFondens hjemmeside sammen med en årlig statistikoversigtover de støttede forskningsprojekter.

TrygFonden indsamler desuden løbende forskningsartikler fra støttede forskningsprojekter. Disse offentliggøres som udgangspunkt ikke af TrygFonden, men i de tidsskrifter eller andre kanaler, som bevillingsmodtager selv vælger.

Vi arbejder med forskning og viden

Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os.
Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29