Søg støtte

Søg

Involvering af brugere og praktikere

TrygFonden støtter forskning, der gør en forskel. Vi tror på, at samspillet mellem forskning og praksis både giver højere kvalitet i forskningen og samtidig gør den nemmere og mere relevant at bruge i samfundet.

Det er TrygFondens ambition systematisk at involvere perspektiver fra brugere og praktikere i vores arbejde med forskning og viden. Involvering er med til at skabe en bedre forståelse for, om de konkrete indsatser virker og for bedre at kunne udvikle og kvalificere dem.

Det er afgørende for os, at den viden, der skabes, har relevans og kommer ud til dem, der skal bruge den. Når vi vurderer ansøgninger, prioriterer vi dem, der involverer brugere og praksis, og ansøgere er derfor forpligtet til at indtænke involvering af perspektiver fra brugere og praksis i ansøgninger til TrygFonden.

I de tilfælde, hvor disse perspektiver ikke er indtænkt i projektet, skal der fremgå en relevant begrundelse.

Sådan kan brugere og praksis involveres

Bruger- og praksisinvolvering forudsætter ikke anvendelse af bestemte metoder, men handler om en systematisk metodisk opmærksomhed på at kunne indfange nuancer og kompleksitet i samspillet mellem forskning, brugere og praksis.

Der findes en bred vifte af måder at inddrage og samarbejde med brugere og praksis på. Det kan bl.a. handle om, hvornår i processen inddragelsen sker og om, hvilke roller og relationer, praktikere og brugere tiltænkes i forskningsprocessen.

Tidspunkt i projektet

  • Inden projektets opstart, i formuleringen af forskningstemaer og -spørgsmål, design af indsatser, succeskriterier mv.
  • Undervejs i projektet, som en del af dataindsamlingen og den løbende kvalificering af data og analyser.
  • Efter projektets afslutning – både i fortolkningen af resultater og i implementering og forankring af indsatser.

Roller og relationer

  • Overførsel og information, hvor viden formidles fra forskning til praksis.
  • Konsultation, hvor forskning bruger praksis til fx at forstå analytiske fund.
  • Udveksling, hvor viden deles mellem forskning og praksis.
  • Dialogisk og involverende, hvor viden dannes og forbedres i en løbende dialog mellem forskning og praksis.
  • Beslutning, hvor praksis er medbestemmende i forskningsprocessen.

Oplistningen er til inspiration og er ikke udtømmende.

Vi arbejder med forskning og viden

Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os.
Sophie Danneris

Sophie Danneris

Projektchef

Tlf.: 40 92 39 31

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 47

Ditte Ehrenreich

Ditte Ehrenreich

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 24

Anders Hede

Anders Hede

Forskningschef

Tlf.: 45 26 08 05

Peter Pilegaard Hansen

Peter Pilegaard Hansen

Projektchef

Tlf.: 45 26 08 29