Søg støtte

Søg

Om eksternt peer review

Særligt omfattende ansøgninger sendes i peer review for at sikre kvaliteten. Ud af de 5-600 forskningsansøgninger, som vi modtager om året, bliver omkring 90 sendt i peer review.

Fire måneder efter din ansøgning, modtager du ét af tre mulige svar: 

 1. Bevilling til projektet
 2. Ansøgningen er gået i peer review. Sagsbehandlingen vil tage yderligere omkring tre måneder.
 3. Afslag.

Forskningsansøgninger kan kommer i peer reviews, hvis de opfylder disse kriterier: 

 1. De falder tematisk og metodisk indenfor TrygFondens strategi og forskningsstrategi.
 2. De har ikke åbenlyse fejl og mangler. 

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg kommer derefter med forslag til peer reviewere baseret på indholdet i de individuelle ansøgninger. Der vil typisk blive fundet to til fem peer reviewere til hver ansøgning – afhængig af ansøgningens faglige bredde og økonomiske størrelse.

Peer review baseres alene på de engelsksprogede dokumenter, som ansøger har uploaded. Oplysningerne, som ansøger har tastet ind i ansøgningsskemaet, supplerer de uploadede dokumenter i sekretariats sagsbehandling.

Fokus i peer review

 • Projektets kvalitet/quality of the project (project plan)
 • Den grundlæggende ide/basic idea
 • Originalitet/originality
 • Metodologi/methodology
 • Ansøgerens kvalifikationer/qualifications of applicant
 • Gennemførligheden af projektet/project feasibility
 • Praktiske perspektiver/practical perspectives
 • Forskningsperspektiver/scientific perspectives
 • Formidlingsplan/plan for dissemination
 • Samlet vurdering af ansøgningen/overall grade of the project

Ansøgninger, der har været i peer review, har en samlet sagsbehandlingstid på omkring syv måneder. De får derefter ét af tre mulige svar:

 1. Hel eller delvis bevilling og et tilbud om at modtage de anonymiserede peer review-rapporter.
 2. Afslag, invitation til at indsende en revideret ansøgning og et tilbud om at modtage de anonymiserede peer review-rapporter.
 3. Afslag og et tilbud om at modtage de anonymiserede peer review-rapporter.

I meget få tilfælde (den anden svarmulighed ovenfor) vurderer TrygFondens sekretariat, at der er perspektiver i at revidere en afslået ansøgning efter peer reviewernes kommentarer. Alene i de tilfælde inviterer TrygFonden ansøger til at indsende en revideret ansøgning. Sekretariatet vil i så fald bestræbe sig på at rekruttere de samme peer reviewere igen. 

Inviterede genindsendelser skal fortsat indleveres i én af TrygFondens to årlige ordinære ansøgningsrunder, og de bliver procesmæssigt behandlet helt på linje med andre ansøgninger, der er kommet ind i den pågældende ansøgningsrunde.

Har du spørgsmål?