Søg støtte

Søg

Vi støtter

Hjertestartere

Inden du ansøger, er det vigtigt at du på denne side orienterer dig om, hvem der kan ansøge om en hjertestarter - og hvad kravene er. Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. september.

75 pct. af alle hjertestop udenfor hospital finder sted i private hjem. TrygFonden har derfor fokus på at sætte hjertestartere op, som kan være tilgængelige døgnet rundt for danskerne i beboelsesområder.

Hjertestarteren stilles til rådighed af TrygFonden i tre år, og med hjertestarterdonationen følger der kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter samt gentræningskursus til den brugergruppe, som oprettes i forbindelse med donationen. 

Vi informerer også om, hvordan man i det daglige holder øje med hjertestarteren, samt hvordan den registreres i Hjertestarter-Netværket på hjertestarter.dk. Hjertestarter-Netværket bruges af det regionale akutberedskab, så ved et 1-1-2 opkald i forbindelse med hjertestop kan der henvises til nærmeste hjertestarter.

Tilgængelig døgnet rundt

  • Alle kan søge om at blive fadder for en hjertestarter. Det gælder dog ikke for privatpersoner eller kommercielle virksomheder.
  • Registrering af hjertestarteren på hjertestarter.dk er obligatorisk.
  • Med hjertestarteren følger der et varmeskab, idet TrygFonden følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at hjertestarteren skal hænge uden for - døgnet rundt, året rundt.
  • Der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. september. Herefter foretager TrygFonden en udvælgelse, og ansøger får direkte besked. Der er ca. tre måneders behandlingstid.

Det er donationsmodtagerens pligt at forsikre hjertestarteren mod tyveri, brand, hærværk og vandskade. Brancheforeningen for hjertestartere har forhandlet sig frem til en god forsikringsaftale, som du kan læse mere om på Brancheforeningens hjemmeside. Heldigvis er det sjældent, at hjertestarteren ikke får lov at hænge i fred og ro.

Foruden udgifter til forsikring skal modtageren af hjertestarteren dække udgifter til opsætning af varmeskab ved autoriseret elinstallatør - det plejer at tage max et par timer. Udgiften til opvarmning af varmeskab må i gennemsnit påregnes at være maksimalt 500 kr. årligt.

Fadderskabet løber over tre år, og herefter overdrages hele installationen til fadder. Dette betyder, at udgifter til batteri og elektroder efter tre år bliver for donationsmodtagerens egen regning.

Batteri skal udskiftes hvert femte år. Elektroderne skal ligeledes udskiftes hvert femte, og når hjertestarteren har været i brug. Hvis en hjertestarter har været i brug efter henvisning fra 1-1-2, betaler regionen for nye elektroder.

Når fadderaftalen er afsluttet, så anbefaler vi, at der tegnes en aftale om service via en udbyder der er medlem af Brancheforeningen for hjertestartere.

Bliv klogere på, hvad TrygFonden støtter og ikke støtter

Det støtter vi

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via donationer - men også via andre projekttyper. Vi driver bl.a. egne projekter og forskningscentre, indgår partnerskaber med fagligt stærke organisationer og foretager sociale investeringer for at hjælpe udsatte grupper. 
Læs mere om TrygFondens projekttyper

Det støtter vi ikke

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser. Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab kan ikke modtage donationer.

Har du spørgsmål?

Anne Kjellstrand

Projektsekretær