Søg støtte

Søg

Vi støtter

Projekter

Vi støtter projekter, der øger trygheden for dig og alle andre i Danmark inden for TrygFondens fem overordnede mål. Projekterne skal være til glæde for så mange som muligt i lokalsamfundet eller på landsplan.
Ansøg til projekt

Du kan søge støtte til konkrete projekter, der er tæt på danskernes hverdag, og som bidrager til løse de fem overordnede mål, vi har defineret i vores strategi. Projekterne skal være handlingsorienterede og komme flest mulige mennesker til gode. Sammen med vores samarbejdspartnere og ansøgere vil vi øge trygheden i Danmark.

Du bør derfor først orientere dig om vores mål for at tjekke, om din idé bidrager til at løse et af de problemer, vi fokuserer på. Du skal nemlig i din ansøgning redegøre for, hvordan dit projekt matcher vores strategi.

Bliv klogere på, hvad TrygFonden støtter og ikke støtter

Det støtter vi

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via donationer - men også via andre projekttyper. Vi driver bl.a. egne projekter og forskningscentre, indgår partnerskaber med fagligt stærke organisationer og foretager sociale investeringer for at hjælpe udsatte grupper. 
Læs mere om TrygFondens projekttyper

Det støtter vi ikke

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser. Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab kan ikke modtage donationer.

Hvad tjekker vi i første omgang?

TrygFondens almennyttige arbejde hviler på en række principper, som vi vægter ved uddelingen af midler:

  • At projektets emne er inden for TrygFondens fem overordnede mål og foregår i Danmark.
  • At ansøgningen er komplet og projektet så grundigt beskrevet, at en vurdering kan gennemføres.
  • At projektets idé har potentiale til at fortsætte og blive indlejret i samfundet, når projektet ophører.
  • At ansøger er i stand til at gennemføre projektet med rimelig sandsynlighed for succes.

Læs mere om rammerne for TrygFondens arbejde.

Har du spørgsmål?

Pia Hansen

Donationschef