Søg støtte

Søg

Broen til bedre sundhed

Inden 2040 skal befolkningen i Lolland og Guldborgsund Kommuner i gennemsnit leve lige så længe som resten af Danmarks befolkning. Vores samarbejde med Region Sjælland skal bringe borgernes sundhed tættere på det øvrige Danmarks.


Uligheden i sundhed i Danmark er markant. Der er omtrent 10 års forskel i levetid mellem den rigeste fjerdedel sammenlignet med den fattigste fjerdedel. Det er et paradoks i et samfund, der ellers har betydelig lighed. Paradokset kendes også fra de andre nordiske lande.

TrygFonden og Region Sjælland indgik i 2017 et samarbejde - Broen til Bedre Sundhed - der skal fremme lighed i sundhed.

Det overordnede langsigtede mål er, at befolkningen i Lolland og Guldborgsund Kommuner inden 2040 i gennemsnit lever lige så længe som resten af Danmarks befolkning. Det betyder, at den gennemsnitlige levealder skal hæves godt tre år for borgere i Lolland Kommune og godt to år for borgere i Guldborgsund Kommune. Målsætningen følges op af en stor befolkningsundersøgelse, som Region Sjælland har igangsat.

TrygFonden og Broen til Bedre Sundheds samarbejde har særlig fokus på fire spor, der skal føre til bedre sundhed og i sidste ende en højere levealder for borgerne i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Projektets fire spor

  1. Alkohol: Tidlig opsporing af et stort alkoholforbrug i familier med børn. En tværsektoriel familieorienteret indsats målrettes familier, hvor forbruget er problematisk, men hvor familierne endnu ikke er gået i opløsning.
  2. Børn og familie: Tidlig opsporing og særlige tilbud til behovsramte familier.
  3. Sammenhængende sygdomsforløb: Afprøvning af samarbejdsmodel på tværs af almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen på tværs af somatik og psykiatri.
  4. Eksport af viden: Bringe erfaring, viden og forskningsresultater fra samarbejdet i spil gennem netværksarbejde og spredning af forskningsresultater.
Samarbejdet om Broen til Bedre Sundhed udløb ved udgangen af 2019, men der arbejdes videre med indsatser indenfor de fire spor. Hertil kommer desuden et ekstra femte spor, der vil have fokus på at rekruttere borgere til tilbud om eksempelvis alkoholbehandling, når de er i kontakt med fx sundhedsvæsenet eller ved generhvervelse af kørekort efter kørsel i påvirket tilstand.

Har du spørgsmål?