Søg støtte

Søg

Den sikre side

Danskerne skal være bedre til begå sig sikkert på nettet. Med Den sikre side samarbejder TrygFonden med Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center for at forebygge digital kriminalitet ved - i første omgang - at undervise landets 7. klasser i nettets faldgruber.


Næsten én ud af 20 danskere var i 2017 udsat for økonomisk kriminalitet – og flere end hver tredje dansker vurderer, at de ikke ved nok om, hvordan man beskytter sig online.

På den baggrund arbejder TrygFonden sammen med Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) om at styrke danskernes viden og evne til at klikke sig sikkert rundt på nettet. Samarbejdet er bl.a. resulteret i indsatsen Den sikre side.

Helt konkret er Den sikre side en taske, der indeholder de værktøjer, som en politibetjent eller SSP-konsulent skal bruge for at holde et oplæg om digital kriminalitet. I første omgang har vi udvalgt landets 7. klasser som målgruppe for indsatsen. Emnerne, som materialet beskæftiger sig med, er beskyttelse af personlige oplysninger, billeddeling, og personer man møder på nettet – også kaldet grooming.

For at supplere oplæggene har vi etableret en hjemmeside - sikreside.dk - som giver alle let adgang til relevant viden om digital kriminalitet.

"Jeg er ikke den, du tror"

Online grooming er en af de udfordringer, som unge i dag møder på nettet. Den sikre side forsøger at ruste de unge til genkende og reagere, hvis de fatter mistanke. 
Vores plan er, at materialet bliver udbygget med nyt indhold, så det også kan bruges til andre målgrupper. Fx udsatte, som er i risiko for at blive presset til at begå digital kriminalitet, eller ældre, som udsættes for økonomisk it-kriminalitet i forbindelse med fx nethandel og phishingmails.

Har du spørgsmål?

Christoffer Elbrønd

Projektchef