Søg støtte

Søg

D.U.D.E. - digital (ud)dannelse

Shitstorme, fake news og fear of missing out. Unge mennesker bliver konfronteret med enorme mængder af information og en lang række udfordringer i deres digitale liv. Projektet D.U.D.E. klæder de unge på til at sortere, vurdere og træffe gode beslutninger, så de sikkert og roligt kan færdes online.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Det rummer et stort potentiale – men også nye trusler mod trygheden i form af fx digital kriminalitet, fake news og en hård tone på sociale medier.

Derfor er det vigtigt, at vores børn og unge lærer, hvordan man agerer sikkert online.

Med projektet D.U.D.E. 2.0 vil TrygFonden sammen med Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet fortsætte arbejdet med at ruste primært teenagere til at begå sig på nettet.

Siden 2017 har vi støttet D.U.D.E., der bl.a. har udviklet en ”grundbog” i digital dannelse, Like, der kan bruges direkte i undervisningen i udskolingen og gymnasiet.

Udover selve undervisningsmaterialet indeholder indsatsen også et ambassadørkorps, en online-platform og en forældreinvolveringspakke bestående af lærervejledninger til afholdelse af forældremøder samt øvelser, der involverer elevernes forældre.

I D.U.D.E 2.0 fortsætter vi arbejdet for at skabe endnu mere bevidsthed blandt unge om deres adfærd på nettet.

I D.U.D.E. 2.0 vil vi:

  • Videreudvikle digitaluddannelse.org til en digital ressourceportal for undervisere med undervisningsmaterialer, forløbsplaner, opgaver og øvelser til brug i undervisningen, oplæg til forældremøder og spilplatforme hvor elever, lærere og forældre kan lære om digital dannelse.
  • Etablere D.U.D.E. Academy og afholde en årlig konference for lærere og andre interessenter på området samt afvikle kurser og workshops.
  • Udbygge ambassadørkorpset og gennemføre yderligere klassebesøg for elever i folke- og efterskoler.
  • Formidle og udbrede Like.
  • Gennemføre en effektmåling af indsatsen.

Har du spørgsmål?

Christoffer Elbrønd

Projektchef