Søg støtte

Søg

Fatale drukneulykker i Danmark


Donation

Projekt

Et foreningsliv for alle

Aab af 1885

I 2014 gik 11 lokalforeninger i Aalborg Øst sammen i ”Foreningssamarbejdet” for at synliggøre og styrke det lokale foreningsliv og få flere børn og unge med ombord. Aalborg Øst er et boligområde med en stor etnisk diversitet og mange ressourcesvage familier, som ikke har en stor tradition for at deltage i foreningslivet. På samme tid er foreningerne i området udfordret af skolereformen, der giver børn og unge mindre tid til at deltage i foreningsaktiviteter. Foreningssamarbejdet ønsker derfor med dette projekt at udvide aktiviteterne med ansættelsen af en koordinator, som kan medvirke til at udbrede kendskabet til de enkelte foreningers aktiviteter og etablere samarbejder med lokale institutioner, der kan skabe øget aktivitet i lokalområdet. Ambitionen er bl.a., at foreningerne hver især oplever en medlemsfremgang og en tilgang af frivillige kræfter på 15-20 pct., samt at der bliver etableret et levedygtigt foreningssamarbejde, der fortsætter efter projektets afslutning.

Tildelt støtte

540.000 kr.

2015

Modtager

Aab af 1885

Region

Nordjylland