Søg støtte

Søg

Forbedring af 1-1-2 vejledning


Donation

Projekt

Følgesvendsnetværket

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby er en uafhængig medlemsbaseret forening, hvis vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle kan yde en frivillig indsats og hente støtte. Ensomhed er en stigende problemstilling i Danmark, og undersøgelser viser, at mere end 210.000 voksne danskere oplever følelsen af ensomhed – størstedelen af disse er socialt udsatte. Følgesvendsnetværket arbejder for denne gruppe af borgere, og denne donation skal gå til et projekt, der har til formål at få ensomme, socialt udsatte borgere ud af deres isolation. Samvær med ligestillede har tidligere vist sig at have en stor, positiv effekt, og projektet har derfor fokus på at danne netværk mellem borgerne, der skal sikre, at ensomheden fortsat bliver bekæmpet efter endt projektperiode.

Tildelt støtte

350.000 kr.

2016

Modtager

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet