Søg støtte

Søg

Projekt Ud Af Krigens Skygge


Donation

Projekt

Foredrag for udsatte unge

Professionshøjskkolen UCC

Dette projekt skal klæde lærer- og pædagogstuderende ordentligt på til kriminalpræventivt arbejde blandt udsatte unge. Studerende på lærer- og pædagogseminarierne efterlyser redskaber til at håndtere de unge samt uddybende information om SSP-samarbejdet (Skole, Socialforvaltning og Politi). TrygFonden har tidligere støttet en foredragsrække om kriminalpræventivt arbejde for denne målgruppe ved foredragsholder Sacha Popovic. Dette projekt er en videreførelse heraf og indbefatter yderligere 25 foredrag ved samme foredragsholder.

Tildelt støtte

150.000 kr.

2014

Modtager

Professionshøjskkolen UCC

Region

Landsdækkende