Søg støtte

Søg

Trivselsgrupper for børn


Donation

Forskningsprojekt

Fysisk aktivitet i skolen

Syddansk Universitet

Centralt i folkeskolereformen, der trådte i kraft i efteråret 2014, er et krav om, at alle børn skal bevæge sig 45 minutter i gennemsnit på en skoledag. Formålet er at fremme fysisk aktivitet blandt eleverne, idet fysisk aktivitet både bidrager til at forebygge en række sygdomme og kan hjælpe til at styrke motorik, trivsel, kognitiv og faglig udvikling. Denne donation skal bruges til at gennemføre et projekt, der skal belyse effekten af folkeskolereformen ved at måle skolebørns fysiske aktivitet og identificere faktorer, der er knyttet til høj fysisk aktivitet i skolerne. Med data indsamlet over en længere årrække fra cirka 50 skoler og 4.000 elever er målet at undersøge, hvordan og i hvilken grad reformen er blevet implementeret på landets skoler. I den forbindelse er det også planen at identificere 'best practice' eksempler. Projektet vil løbe over fire år fra 2017 til og med 2020.

Tildelt støtte

6.000.000 kr.

2016

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende