Søg støtte

Søg

Hjælp til mennesker med alkoholproblemer

De fleste danskere har et uproblematisk forhold til alkohol, men for en betydelig gruppe kan et stort forbrug af alkohol have alvorlige konsekvenser. Sammen med Alkohol & Samfund arbejder vi for, at flere danskere med et problematisk alkoholforbrug får kvalificeret hjælp.

Et stort alkoholforbrug har negative konsekvenser på tværs af TrygFondens fokusområder. For eksempel kommer flere galt af sted i trafikken eller drukner, når de er berusede, ligesom alkohol er involveret i en betydelig del af voldskriminaliteten.

Derudover vokser over 100.000 børn op i en familie med alkoholproblemer og har af denne grund væsentligt dårligere livsmuligheder: De har øget risiko for adfærdsforstyrrelser, øget risiko for at blive udsat for mishandling og overgreb i hjemmet og øget risiko for at blive anbragt uden for hjemmet.

Vi arbejder sammen med Alkohol & Samfund for, at flere borgere med et alkoholproblem skal søge hjælp. Det gør vi bl.a. ved at henvende os direkte til danskerne gennem nationale kampagner.

"Min far er den sejeste, for han er stoppet med at drikke"

Det giver respekt at gøre noget ved sine alkoholproblemer. Det budskab gik vi ud med - sammen med Alkohol & Samfund - for at få flere personer med et problematisk alkoholforbrug til at søge hjælp.
I partnerskabets regi har vi skabt et videnssite - alkopedia.dk - som samler og formidler den bedste viden på alkoholområdet. Derudover afholdes der årligt en national konference målrettet alkoholbehandlere, der udvikles selvhjælpsmateriale rettet mod borgere med et alkoholproblem, og vi bidrager til at kaste lys på den offentlige alkoholbehandling for at få kommunale og nationale beslutningstagere til at stille krav til kvaliteten af behandlingen.

Viden der skaber tryghed

Vores indsatser er baseret på viden. Her kan du dykke ned i de relevante publikationer.

Har du spørgsmål?