Søg støtte

Søg

Implementering af TrygFondens forskningsstrategi

TrygFondens forskningsstrategi prioriterer gennemførelsen af 38 af vores forskningsaktiviteter. En del af disse er igangsat, mens andre realiseres via almindelige donationer. For de resterende aktiviteter designer og igangsætter vi en implementeringsproces.
Hent TrygFondens forskningsstrategi

Hvis store forskningssatsninger skal lykkes, kræver det et grundigt forarbejde og en løbende dialog med de centrale forskningsmiljøer og interessenter, der er målgruppen for satsningen.

Det gælder ikke mindst, når satsninger har ambition om at gå på tværs af eksisterende fag-grænser i dansk forskning og rykke på forskningsfronten, så samfundsproblemer løses mere effektivt.

TrygFonden har udviklet tværgående forskningsindsatser på en række områder – heriblandt indsatser mod alkoholmisbrug, unges risikoadfærd og træning af pædagoger, lærere og socialrådgivere i at anvende forskningsbaserede metoder i deres arbejde.

Vores tværgående forskningsindsatser

Vi arbejder for at skabe mere viden og nye tiltag på en række tværgående områder.
Se nogle af dem her.

Alkoholmisbrug

Vi arbejder med alkoholproblemer i almen praksis og indgår i dialog med andre på området for at skabe nye projektidéer. Indsatsen mod alkoholmisbrug har tidligere ført til oprettelsen af bl.a. TrygFondens Forum til Fremme af Alkoholforskning, der hvert år samler mere end 40 forskere, beslutningstagere og behandlere med det formål at udvikle og afprøve indsatser til at behandle alkoholmisbrug.

Unge+

Gennem et netværk af centrale forskere og praktikere arbejder vi for at skabe flere og bedre projekter om unges risikoadfærd. Hvorfor føler nogle unge sig usårlige? Og hvorfor træffer unge de beslutninger, de gør?

Skal vi hjælpe dig med at hjælpe?

Gennem satsningen ”Skal vi hjælpe dig med at hjælpe?” har vi fokus på at udvikle og afprøve effektive metoder til at ruste pædagoger, lærere og socialrådgivere til at anvende forskningsbaserede metoder i deres arbejde. Vi arbejder desuden for at modne projekter, der skal lede til bedre forskningsansøgninger indenfor netop dette tema.

Flere og bedre data

Vi vil skabe flere og bedre data på vores prioriterede fokusområder. Data, der kan fortælle os og andre, hvilken vej det går med løsningen af de samfundsproblemer, vi har fokus på.

Har du spørgsmål?

Anders Hede

Forskningschef