Søg støtte

Søg

Kofoeds Skoles akut indsats


Donation

Forskningsprojekt

Mestring af funktionel lidelse

Sygehus Lillebælt

Donationen går til at udvikle et intensivt 4+1 dages behandlingsprogram til mennesker med lette og moderate funktionelle lidelser. Funktionelle lidelser er hyppige tilstande, som rammer 1-2 pct. af befolkningen i svær grad. Der er lang ventetid på behandling, som ofte resulterer i langtidssygemelding, komplicerede forløb i forhold til jobcenter, sygehusafdelinger mv. samt forværring af symptomer. Forskerne vil derfor pilotafprøve et fire dages mestringsprogram inspireret af et lignende program, som er udviklet og afprøvet i Norge, hvor man har flere års positiv erfaring i denne intensive behandlingsform til patienter, der primært lider af træthed, udmattelse og andre vedvarende fysiske symptomer. Deltagerne undervises bl.a. i stress-, trætheds- og smertereaktioner og introduceres og optrænes i mindfulnessteknikker, som de skal bruge derhjemme efterfølgende. Målet er at kunne udbrede metoden og tilbyde hurtig behandling, som har en vedvarende effekt og forbedrer livskvaliteten for patienterne. Indsatsen sker i et samarbejde med Vejlefjord, som har tilbudt at lægge kost og logi til projektet.

Tildelt støtte

441.185 kr.

2020

Modtager

Sygehus Lillebælt

Region

Landsdækkende