Søg støtte

Søg

Sommerhustur og fællesskaber


Donation

Projekt

Pårørendeaflastning

Røde Kors i Danmark

Afdelingschef Janne Gry Poulsen, Røde Kors i Danmark, har modtaget 2.912.175 kr. fra TrygFonden til et projekt, der skal forebygge og hindre social eksklusion og ensomhed hos pårørende, der passer alvorligt syge og døende i eget hjem. Flere og flere alvorligt syge ønsker at forblive i eget hjem fremfor at være indlagt på hospitalet. Det kræver en stor indsats fra de pårørende, der i højere grad får overladt flere plejefunktioner. De pårørende udsættes således for et betydeligt følelsesmæssigt pres gennem længere tid, og fordi de ofte føler, at de står alene med ansvaret for omsorgen for den syge, er der øget risiko for, at de selv ender med at blive nedbrudte og ekskluderede. Røde Kors’ vågetjeneste oplever en stigende efterspørgsel på aflastning af pårørende, der passer alvorligt syge og døende i eget hjem. For at imødekomme behovet for støtte til pårørende skal dette projekt opkvalificere og udvikle området pårørendeaflastning med afsæt i den veletablerede vågetjeneste. I samspil med den professionaliserede indsats på hospitaler og i kommuner er målet at sikre bedre rammer og støtte til pårørende, der passer alvorligt syge og døende i hjemmet. Efter tre år er planen at kunne sikre mere end 1.000 aflastningsforløb hvert år via Røde Kors’ mange lokalafdelinger.

Tildelt støtte

2.912.175 kr.

2016

Modtager

Røde Kors i Danmark

Region

Landsdækkende