Søg støtte

Søg

Idræt for mænd på værested


Donation

Projekt

Paro

Kærmindeparken

Kærmindeparken har en gruppe demente beboere, der af forskellige årsager ikke bliver inkluderet socialt, men som vil have gavn af social kontakt. Plejecentret har tidligere haft en Paro-sæl i en kort periode og har set den effekt, den har på beboerne. Sælen gav blandt andet øget trivsel og glæde blandt de demente beboere og gjorde dem bedre i stand til at være sammen med andre. Derudover gav sælen også personalet mere overskud i hverdagen. Plejecentret har 58 plejeboliger og et tilhørende dagscenter, hvor 25 brugere er visiterede. Donationen fra TrygFonden skal gå til anskaffelsen af en Paro-sæl.

Tildelt støtte

47.250 kr.

2016

Modtager

Kærmindeparken

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet