Søg støtte

Søg

Selvhjælpsgrupper i Odder


Donation

Projekt

Projekt mere bevægelse

Espergærde Skole

Mennesker med psykiske og fysiske handicaps har ofte en markant dårligere sundhedstilstand end resten af befolkningen, hvilket afspejles i højere medicinindtag, hyppigere indlæggelser og dårligere social trivsel. På Team V, der er et specialafsnit på Espergærde Skole, går 70 udviklingshæmmede elever, hvoraf cirka en tredjedel har yderligere vidtgående bevægelseshandicap. Dette projekt skal hjælpe til, at eleverne får mere motion og derigennem forbedret deres generelle sundhedstilstand. Skolen vil indkøbe en gåmaskine samt sørge for vægtaflastende træning, og målet er, at der vil kunne mærkes en forbedring i forhold til deltagernes hvilepuls, søvnmønster, udholdenhed og kropskontrol i løbet af projektperioden. Projektet skal således medvirke til øget trivsel og indlæring hos eleverne på skolen.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2016

Modtager

Espergærde Skole

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Lev sundt