Søg støtte

Søg

LEX: mental sundhed+akut hjælp


Donation

Udstyr

Rickshaw cykler

Randers FRiplejehjem

En tur ud i den friske luft giver glæde og et afbræk i hverdagen for beboerne på den selvejende institution Randers Friplejehjem. Med to nye Rickshaw cykler kan de bevægelseshæmmede beboere komme med på cykeltur, mens personalet eller friplejehjemmets frivillige træder i pedalerne. Cykelturene, hvor årstiderne og livet i lokalsamfundet kan følges, skal give beboerne nogle gode oplevelser og hyggelige stunder, som skal medvirke til at øge livskvaliteten.

Tildelt støtte

43.000 kr.

2020

Modtager

Randers FRiplejehjem

Region

Midtjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende