Søg støtte

Søg

Tryghed på Elstarvej


Donation

Projekt

Synshandicap og etnicitet

Center for Syn og Hjælpemidler, Aarhus

Et synshandikap medfører ofte store udfordringer indenfor kommunikation og mobilitet og kan have betydelige konsekvenser for læring, aktivitet og deltagelse. Det er vigtigt, at børn får den nødvendige hjælp til at overkomme disse udfordringer, så de på længere sigt kan deltage i samfundet på lige fod med andre. Med dette projekt ønsker Center for Syn og Hjælpemidler i Aarhus at kortlægge manglerne i den nuværende vejledningsindsats til forældre med anden etnisk herkomst end dansk, der har et barn med et synshandicap. Baseret på undersøgelsen skal der udvikles nye indsatsmodeller, der har til formål at forbedre centrets kontakt med disse forældre. Såfremt der sker en positiv fremgang, skal resultaterne af projektet formidles og integreres nationalt i synstilbud for børn med anden etnisk herkomst end dansk, samt i rådgivningen af forældre til handikappede børn.

Tildelt støtte

471.223 kr.

2016

Modtager

Center for Syn og Hjælpemidler, Aarhus

Region

Midtjylland

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom