Søg støtte

Søg

TrygFonden Besøgshunde

TrygFonden Besøgshunde er et korps af familiehunde, der sammen med deres ejere er godkendt til at besøge udfordrede og sårbare mennesker på ældrehjem og andre plejeboliger i Danmark.

Med Yogi på arbejde

TrygFonden Besøgshunde har siden 2010 drevet et korps af frivillige hundeejere og deres hunde, som besøger udsatte og sårbare mennesker i ældrehjem og andre plejeboliger i hele landet. Hundene er sunde, robuste og glade med en rolig adfærd - og deres ejere er kompetente hundeejere, der ønsker at dele deres hund og give en smule af deres tid til sårbare mennesker. 

Besøgene med hundene gør noget særligt for de mennesker, der får besøg, som ellers ikke har mulighed for kontakt til dyr. En kontakt, der for mange bidrager til deres livskvalitet.

At få besøg af en venlig besøgshund med en dygtig hundeejer kan være af stor betydning for fx et ældre menneske, der bor alene i en plejebolig og ofte mangler social kontakt. Mødet med hunden kan vække minder og sanser og motivere til samtale og engagement med omgivelserne, som få andre aktiviteter kan. 

Det er vigtigt, at de hunde og hundeejere, der sendes ud på besøg, er kvalificerede til opgaven, og at de arbejder efter samme kodeks i forhold til de besøgssteder, de kommer på. Det er også vigtigt, at der er nogen til at tage imod, og at besøgene er planlagte og gennemtænkte.

Derfor er forberedelse, grundige optagelsesprocedurer samt fortløbende kompetenceopbygning af og opfølgning på både hunde, hundeejere og besøgshundekoordinatorer (personale) fundamentalt for en god indsats og et langvarigt engagement omkring besøgshundene.

Vi ønsker at bidrage til at kvalificere standarden inden for dette område i Danmark. Det gøres i stigende grad gennem netværk og samarbejder med relevante parter.

Forskning i effekten af besøgshunde

Da TrygFonden Besøgshunde startede op, eksisterede der ikke meget brugbar viden om besøgshundes effekt på ældre mennesker. Vi valgte derfor at sætte gang i et forskningsprojekt, der skulle belyse og dokumentere effekten af ældre menneskers kontakt til hunde.

Vi igangsatte desuden et forskningsprojekt om, hvordan et optimalt hundebesøg ser ud.

Læs mere om vores forskning i besøgshunde.

Har du spørgsmål?

Galina K. W. Plesner

Projektchef