Søg støtte

Søg

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed undersøger, hvordan fysisk aktivitet kan bruges som behandling mod alvorlige kroniske sygdomme. Centret arbejder for at udvikle behandlinger baseret på fysisk aktivitet og formidle denne viden.

Træn dig ud af diabetes og bevæg dig ud af livsstilssygdomme. Helt så enkelt er det ikke, men tanken er klar.

Fysisk træning virker ikke kun forebyggende. Det kan også bruges i behandlingen af en lang række kroniske sygdomme, som hver 3. voksne dansker lider af - fx type 2-diabetes, cancer, hjertekarsygdomme og lungesygdomme.

Det overordnede formål for TrygFondens Center for Aktiv Sundhed er at udvikle forskellige former for fysisk aktivitet, som regulær behandling til mennesker med en række forskellige sygdomme. Denne viden skal desuden formidles til kommuner, sundhedsuddannelser og offentligheden.

Professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen står i spidsen for centret, der er etableret med en bevilling fra TrygFonden på 40 mio. kr. Centret er internationalt unikt ved – under samme tag – at udvikle idéer i laboratoriet med bl.a. dyreforsøg og dernæst afprøve disse i lille skala og sidenhen opskalere til bred anvendelse.

Har du spørgsmål?

Anders Hede

Forskningschef