Søg støtte

Søg

Tryghed og antiradikalisering i Danmark

TrygFonden vil bidrage til, at elever og foreninger kan italesætte radikalisering og igangsætte initiativer, der skal modvirke radikalisering og ekstremisme gennem undervisningsmaterialer og konkrete værktøjer. 


Voldelig radikalisering og ekstremisme er en udfordring både for det danske samfund og for de lokalmiljøer, problemerne opstår i. Efter terrorangrebene i Europa i de seneste år har der været et stort fokus blandt både politikere og borgere på, hvordan vi i Danmark skal forholde os til terrortruslen.

Angrebene har gjort det helt centralt at debattere, hvordan vi – og herunder lokalsamfundene – kan bidrage til at forebygge, inddæmme og modvirke radikalisering og ekstremisme.

TrygFonden og CERTA samarbejder om at etablere, udvikle og drive vidensportalen StærkeFællesskaber.dk, der skal bidrage til at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Radikalisering og lokal modstandskraft

Viden der skaber tryghed

Vores indsatser er baseret på viden. Her kan du dykke ned i de relevante publikationer.

Har du spørgsmål?

Dorte McGugan Pedersen

Udviklingschef