Søg støtte

Søg

Skriv en god ansøgning

Når du skal udarbejde en god ansøgning, er det vigtigt, at din idé og vores strategi passer sammen, og at projektet kommer så mange som muligt til gode.

Skriv en god ansøgning

Vil du hjælpe os med at skabe tryghed, og har du en god idé? Så skal du indsende en ansøgning, som du kan arbejde på over tid, via vores digitale ansøgningsskema. Her kan du forberede dig på, hvad du skal forholde dig til som donationsansøger. Når du er klar, kan du påbegynde din ansøgning.

 1. Match

  Du skal i din ansøgning redegøre for, hvordan dit projekt bidrager til at løse en eller flere af de målsætninger, vi har skitseret på de områder og delmål, der er beskrevet under vores fem overordnede mål.
 2. Idé

  I ansøgningsskemaet skal du i et klart sprog beskrive, hvorfor netop din idé kan gøre en forskel. Beskriv din forandringsteori, og hvordan dit projekt supplerer/erstatter øvrige indsatser på området.
 3. Målgruppen

  Projekter, som TrygFonden støtter, skal komme så mange som muligt til gode. Du skal derfor beskrive målgruppen samt angive, hvor mange mennesker der får direkte glæde af projektet.
 4. Geografi

  Du kan ansøge om støtte til projekter, der foregår både regionalt og landsdækkende. Ved forskningsansøgninger skal du dog ikke angive målgruppens geografiske placering.
 5. Projektgruppen

  Du skal beskrive projektgruppen og medlemmernes kompetencer ift. at gennemføre projektet samt organisationen, som søger TrygFonden og den interne ansvarsfordeling i projektet.
 6. Effekt

  Du skal i ansøgningen beskrive de forventede resultater på kort og langt sigt, hvordan I vil måle effekten i forhold til målgrupperne og mulighederne for, at effekten fastholdes efter projektets afslutning.
 7. Dokumentation

  Det er centralt for vores arbejde, at de projekter, vi støtter, bliver evalueret, så vi kan lære af og kommunikere resultater og erfaringer. Du skal derfor i din ansøgning fremlægge en plan for, hvordan resultaterne dokumenteres undervejs.
 8. Kommunikation

  Det er vigtigt, at så mange som muligt får glæde af vores donationer. Derfor skal du  i din ansøgning beskrive, hvordan I vil kommunikere om projektet, så jeres erfaringer når bredest muligt ud.

Sammen skaber vi tryghed

Tryghed er fundamentet for et godt liv, og noget vi søger – både for os selv og dem, vi holder af. TrygFonden arbejder med de udfordringer, der har størst betydning for vores tryghed igennem livet. Læs mere om vores fem overordnede mål, de underliggende delmål og målsætninger.

Børn og unge

Børn og unge skal kunne udfolde deres potentiale

Vi vil arbejde for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor der er plads til dem. Et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv.

Voksne

Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv

Vi vil arbejde for, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber.

Ældre

Et trygt ældreliv

Vi vil arbejde for et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre.

Tryghed i hverdagen

Tryghed i hverdagen

Vi vil aktivere alle i Danmarks evne og lyst til at træde til og hjælpe – og tillid til at andre træder til, når der er behov.

Stærke rammer for tryghed

Stærke rammer for tryghed

Vi vil øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed.

Se projekter vi støtter

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år til hundredevis af små og store projekter i hele landet.