Søg støtte

Søg

TrygFondens fokus

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, også kaldet stroke. Vi arbejder for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere samt mere viden om hjertestop og stroke skal også være med til at redde liv.
Læs også om 2021-støtte til Corona-indsatser

Udfordringer

Hvert år får omkring 5.400 mennesker i Danmark hjertestop uden for hospital. 76 pct. af alle hjertestop finder sted i private hjem og 24 pct. i det offentlige rum. Derudover anslåes det, at cirka 20.000 mennesker bliver berørt af en blodprop eller blødning i hjernen, enten som et nyt tilfælde eller tilbagefald. Der forekommer ca. 12.000 nye tilfælde af stroke årligt. De fordeler sig med 85 pct. blodpropsepisoder i hjernen og 15 pct. med hjerneblødning. Stroke er den tredje hyppigste dødsårsag og den hyppigste årsag til erhvervet handicap i voksenalderen.

Vi arbejder for, at flere overlever et hjertestop uden for hospital eller et stroke med bevaret livskvalitet

Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden

Målsætninger

  • Flere reagerer på symptomerne på hjertestop og stroke og ringer 1-1-2.
  • Flere hjertestop og stroke erkendes på 1-1-2.
  • Flere yder livreddende førstehjælp og giver kvalificeret hjertelungeredning. 
  • Flere kender til en hjertestarter, kan bruge den og gør den tilgængelig døgnet rundt. 
  • Flere tilmelder sig fælles præhospitale ordninger omkring hjertestop og stroke (fx hjertestarter.dk).
  • Flere professionelle i sundhedssystemet har et stærkt fagligt miljø inden for akut medicin.
  • Vi skal udvikle og afprøve nye metoder præhospitalt.

Har du spørgsmål?

Grethe Thomas

Projektchef