Søg støtte

Søg

TrygFondens fokus

Lev med kronisk sygdom

Vi vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.
Læs også om 2021-støtte til Corona-indsatser

Udfordringer

Ca. hver tredje voksne dansker har en eller flere kroniske sygdomme som fx allergi, slidgigt, demens, hjertekarsygdom, lungelidelser, forhøjet blodtryk, funktionelle lidelser, knogleskørhed og diabetes. Det udfordrer både de mennesker, som rammes og deres pårørende, og det udfordrer sundhedsvæsenet og samfundet. Antallet er i stigning.

Der er både social ulighed i, hvordan kroniske sygdomme rammer og markant social skævhed i forekomsten af flere samtidige sygdomme og i, hvilke konsekvenser sygdommene får. Mange kan selv håndtere kronisk sygdom i hverdagen - de arbejder, har familie og er aktive. Men andre oplever en nedsat livskvalitet, og en del vurderer selv deres helbred som mindre godt.

Faktorer, der spiller ind på den oplevede livskvalitet, er bl.a. sygdommens sværhedsgrad, antallet af sygdomme, smerter, træthed, åndenød og andre fysiske begrænsninger. Herudover er psykiske problemer som angst og depression knyttet til en række kroniske sygdomme og medfører en dårlig livskvalitet.

Vi arbejder for, at flere med kronisk sygdom i Danmark bliver selvhjulpne og oplever øget livskvalitet

Søren Stockholm Thomsen, projektchef i TrygFonden

Målsætninger

  • Flere mennesker med kronisk sygdom anvender tilbud om hjælp til selvhjælp med henblik på at forbedre deres hverdagsliv.
  • Flere pårørende er i stand til at støtte mennesker med kronisk sygdom i at leve godt med deres sygdom.
  • Vi skal udvikle, afprøve og implementere indsatser, der støtter egenomsorg, herunder psykologiske-/psykosociale tiltag med henblik på at forbedre hverdagslivet for mennesker med kronisk sygdom.

Har du spørgsmål?