Søg støtte

Søg

TrygFondens fokus

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Læs også om 2021-støtte til Corona-indsatser

Udfordringer

Op mod en halv million mennesker i Danmark er berørt af psykisk sygdom. Ca. 15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. 20 pct. af de 11-15-årige har tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres dagligdag.

Samlet set udgør de mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (fra 1-24 år). Mennesker med psykisk sygdom har hyppigere end andre også somatiske sygdomme. Mennesker ramt af fx skizofreni og bipolar lidelse dør i gennemsnit 20 år tidligere end befolkningen som gennemsnit.

Vi arbejder for, at færre bliver psykisk syge

Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden

Målsætninger

  • Flere (særligt børn og unge) får tidlig, kvalificeret hjælp, når deres mentale sundhed er truet.
  • Flere er i stand til at håndtere oplevelser med mental mistrivsel og sygdom hos sig selv og i familie og netværk.
  • Flere med mental mistrivsel og sygdom får en bedre behandling.
  • Vi skal udvikle og afprøve nye metoder til mental sundhedsfremme, herunder strukturelle tiltag.

Har du spørgsmål?

Dorte McGugan Pedersen

Udviklingschef