Søg støtte

Søg

TrygFondens fokus

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.

Udfordringer

Op mod en halv million mennesker i Danmark er berørt af psykisk sygdom. Ca. 15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. 20 pct. af de 11-15-årige har tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres dagligdag.

Samlet set udgør de mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (fra 1-24 år). Mennesker med psykisk sygdom har hyppigere end andre også somatiske sygdomme. Mennesker ramt af fx skizofreni og bipolar lidelse dør i gennemsnit 20 år tidligere end befolkningen som gennemsnit.

Vi arbejder for, at færre bliver psykisk syge

Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden

Målsætninger

  • Flere (særligt børn og unge) får tidlig, kvalificeret hjælp, når deres mentale sundhed er truet.
  • Flere er i stand til at håndtere oplevelser med mental mistrivsel og sygdom hos sig selv og i familie og netværk.
  • Flere med mental mistrivsel og sygdom får en bedre behandling.
  • Vi skal udvikle og afprøve nye metoder til mental sundhedsfremme, herunder strukturelle tiltag.

Har du spørgsmål?

Dorte McGugan Pedersen

Udviklingschef