Søg støtte

Søg

TrygFondens fokus

Patienten først

Alle skal have et trygt møde med sundhedsvæsenet. Patienten skal mødes som menneske, ikke som en sygdom, og ikke alle kommer med de samme forudsætninger. Vi vil arbejde for, at samarbejdet mellem personale og patient optimeres, så patienter og deres pårørende i højere grad høres og inddrages.
Læs også om 2021-støtte til Corona-indsatser

Udfordringer

Både sygdomsbilledet og sundhedsvæsenet er i voldsom udvikling. Antallet af sengedage pr. patient er fx faldet fra 7,1 til 5,5 dage i løbet af en ti-årig periode. Hvor man tidligere var indlagt i længere perioder og blev tilset af sundhedspersonale, sendes man nu hurtigt hjem til videre forløb hos egen læge, i ambulatorie eller kommunale sundhedstilbud eller til selvmonitorering (evt. ved brug af ny teknologi) og ambulante kontakter ad hoc. Det betyder, at den enkelte i langt højere grad bliver ansvarlig for sit eget forløb. 

Som patient skal man nu klædes på til at påtage sig rollen som aktør og koordinator i eget forløb sammen med familie og pårørende, netværk og civilsamfund. Det kræver en god og systematisk inddragelse. Lykkes den ikke, risikerer man uhensigtsmæssige genindlæggelser og dårligere prognoser. Og hvis ikke man er opmærksom på, at alle har forskellige forudsætninger, er der desuden risiko for større ulighed i sundhed.

Vi arbejder for, at flere oplever et trygt møde med sundhedsvæsnet, hvor patienter og pårørende inddrages

Jette Jul Bruun, underdirektør i TrygFonden

Målsætninger

  • Flere frivillige bidrager til aktiviteter for patienter og pårørende.
  • Vi skal udvikle, afprøve og implementere indsatser, hvor patienter og pårørende i højere grad inddrages i behandlingsforløbet.

Har du spørgsmål?

Jette Jul Bruun

Underdirektør