Søg støtte

Søg

TrygFondens akutpulje under corona-krisen

Social akutpulje på 30 mio. kr. er nu i arbejde

TrygFonden åbnede i april 2020 for en akutpulje på 30 mio. kr. til sociale indsatser for udsatte og særligt sårbare grupper under corona-krisen. Behovet var overvældende, og puljen er lukket for nye ansøgninger.

Se de indsatser, der har fået støtte

TrygFonden etablerede 1. april 2020 en akutpulje på 30 mio. kr., til understøttelse af den hjælp, som mange organisationer og foreninger lige nu giver til mennesker med særlige behov under den aktuelle situation med corona-smitte i samfundet.

Bevillingerne er især gået til mindre foreninger og organisationer, der til dagligt holder hånden under de mest udsatte og sårbare mennesker i alle egne af landet. Læs mere her

Da behovet for akuthjælpen til de udsatte og sårbare har vist sig at være omfattende, og udfordringerne med Corona-virussen sandsynligvis vil være langstrakte, overvejer TrygFonden, hvordan man inden for de eksisterende donationsrammer kan bidrage til fortsat at afhjælpe nogle af disse konsekvenser på længere sigt.

TrygFonden har desuden afsat en pulje på 20 mio. kr., der kan hjælpe virksomheder med en social profil med en socialøkonomisk garantiDenne pulje ansøges særskilt.

I akutpuljen kan der ansøges om støtte til:

  • Indsatser for målgrupper, som er særligt sårbare i denne situation - fx udsatte børn og deres familier, mennesker med kroniske sygdomme eller med mentale udfordringer, ensomhed eller misbrug. Der kan eksempelvis gives støtte til konkrete aktiviteter, udstyr mv. 
  • Rådgivning til målgrupper med særlige behov for støtte og hjælp i den aktuelle situation, fx mennesker i risikogrupper, ensomme og isolerede og personer, hvis mentale sundhed er under pres mv. Der gives fortrinsvis støtte til rådgivning, der tager sigte på at fremme mental sundhed og tryghed. Der kan fx gives støtte til rekruttering af rådgivere, kapacitetsudvidelse, omlægning eller kompetenceudvikling af rådgivningen, så den matcher de aktuelle behov. Rådgivningen skal være i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger og retningslinjer vedrørende smitte.
  • Redskaber og nye måder til at etablere og opretholde fællesskaber og kontakt i forhold til mennesker med særligt behov for støtte i den aktuelle situation, fx udsatte børn og deres familier, ensomme og isolerede, psykisk syge mv. Der kan blandt andet gives støtte til anvendelse af digitale redskaber, telefonkæder og lignende, der kan bruges til kontakt mellem mennesker i en situation, hvor man ikke kan mødes fysisk.

Spørgsmål og svar

Ansøgning til TrygFondens akutpuljer under corona-krisen

Ansøgning til TrygFondens akutpulje målrettet sociale indsatser under corona-krisen er nu lukket.

Læs om akutpuljen til virksomheder med en social profil

Hvem kan ansøge om støtte fra akutpuljen?

Vi bestræber os på, at yde støtte til både større og mindre foreninger og organisationer. Det er således muligt at opnå støtte til både landsdækkende og regionale/lokale indsatser. Vi støtter ikke forskning med denne pulje.

Hvornår får jeg svar?

Vi behandler ansøgningerne løbende, og vi vil bestræbe os på at give svar inden for tre hverdage efter, vi har modtaget ansøgningen. Du modtager svaret på den mail, du har opgivet i ansøgningsskemaet.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan maile os her, hvis du har spørgsmål.

Alternativt kan du kontakte os på telefon 70 10 42 42 på hverdage mellem 10 og 14, hvis du har spørgsmål.

 

Hvem kan ikke søge?

Akutpuljen kan ikke søges af privatpersoner, kommercielle og politiske aktører såsom politiske partier eller deres ungdomsorganisationer. Offentlige organisationer kan godt ansøge. Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab kan ikke modtage donationer.

Hvem kan ansøge om støtte fra den socialøkonomiske pulje?